Kesätyöseteli 2019

Kesätyöseteli on kunnan maksama 250 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1995–2004 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 3 viikon ajalle 1.5.–31.8.2019 välisenä aikana
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 500 euroa

 

Lisäksi:

 • Haettava etukäteen, setelin hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla 24.1.2019 alkaen tämän sivun alalaidan linkistä (Liitteet) ja nuorisotyöstä Satu Punkarilta, puhelin 050 466 0656.
 • Kesätyöseteleitä on jaossa 25 kpl. Seteleitä ei voi varata.
 • Satu Punkari jakaa setelit hakujärjestyksessä.
 • Yrityksen sijainnilla ei ole väliä, palkkaava yritys voi sijaita muussakin kuin nuoren kotikunnassa.
 • Käytettävissä on yksi kesätyöseteli/nuori. Seteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Seteli on voimassa vain siinä yrityksessä, johon se on myönnetty.
 • Työnantaja voi olla yritys tai yhdistys, joilla on Y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia kunta, yksityistalous, perhe eikä yksityinen henkilö.
 • Yksi työnantaja voi käyttää enintään neljä (4) saman kunnan kesätyöseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle yhteensä neljä eri nuorta kesätyösetelillä.
 • Mikäli ilmenee, että kesätyöseteli ei tulekaan käyttöön, se tulee palauttaa nuorisotyöhön Satu Punkarille uudelleen jaettavaksi.

Kesätyösetelin maksatus työsuhteen päättymisen jälkeen:

 • Työnantaja palauttaa numeroidun kesätyösetelin ja palkkalaskelman nuorelle maksetusta palkasta lokakuun loppuun 2019 mennessä Janakkalan kunnan henkilöstöhallintoon työllisyyskoordinaattori Pauliina Polviselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.
 • Janakkalan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantajalle maksettava tuki on 250 euroa/seteli ja maksetaan, kun seteli on palautettu pyydettyyn päivämäärään mennessä. Jos kesätyösetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi ehtona oleva nettopalkka tai työsuhteen pituus ei toteudu), tukea ei voida maksaa.

 

Työsopimuslain 1. luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suosittelemme kirjallisen sopimuksen tekemistä.

Työsopimuslain 6. luvun 7 §:n mukaan ”työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.”

Työnantajat voivat ottaa yhteyttä maksatukseen liittyvissä asioissa työllisyyskoordinaattori Paullina Polviseen puh: 03 680 1898 (pauliina.polvinen@janakkala.fi) tai henkilöstöjohtaja Maija Nivalaan puh 03 680 1236 (maija.nivala@janakkala.fi)