Kesätyöseteli 2018

Huomio

Kaikki kesätyösetelit vuodelle 2018 on jaettu loppuun

MIKÄ ON TYÖSETELI?

Työseteli on Janakkalan kunnan maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1994–2003 syntyneen janakkalalaisen
 • työllistyminen 1.5.–31.8.2018 välisenä aikana

Lisäksi:

 • Nuorten työseteli voi kattaa enintään puolet nettopalkasta (nettopalkka vähintään 500 €/kolme viikkoa).
 • Myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää
 • Yrityksen sijainnilla ei ole väliä
 • Käytettävissä on yksi työseteli / henkilö. Työseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle.
 • Työseteleitä on jaossa 25 kpl. Seteleitä ei voi varata.
 • Setelit jaetaan hakujärjestyksessä
 • Setelin hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla 13.2.2018 alkaen palvelutoimisto Lyylistä tai tulostaa.
 • Setelit tulevat jakoon 13.2.2018, ja niitä voi noutaa palvelutoimisto Lyylistä.
 • Työnantajana ei voi toimia kunta, yksityistalous, perhe eikä yksityinen henkilö. Yhtä työnantajaa kohden voi käyttää enintään neljä (4) työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle yhteensä neljä nuorta työsetelillä.
 • työnantaja VOI olla yritys tai yhdistys

TYÖNANTAJALLE

Työsuhteen päättymisen jälkeen

 • työnantaja palauttaa setelin keskiviikkoon 31.10.2018 mennessä Janakkalan kunnan henkilöstöhallintoon, osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Janakkala.
 • setelin liitteeksi on liitettävä kopio nuoren saamasta palkkatodistuksesta työsuhteen ajalta.
 • Janakkalan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantajalle annettava tuki on enintään 250 euroa/seteli. Mikäli seteliä ei palauteta määräaikaan mennessä tai setelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi ehtona oleva nettopalkka ei toteudu), ei työsetelin arvoa makseta työnantajalle. Mikäli seteliä ei jostain syystä käytetä, tulee se palauttaa palvelutoimisto Lyyliin.

Työsopimuslain 1. luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suosittelemme kirjallisen sopimuksen tekemistä.

Työsopimuslain 6. luvun 7 §:n mukaan ”työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.”

Työnantajat voivat ottaa yhteyttä maksatukseen liittyvissä asioissa työllisyyskoordinaattori Mervi Anttilaan puh: 03 680 1898 (mervi.anttila@janakkala.fi) tai henkilöstöjohtaja Maija Nivalaan puh 03 680 1236 (maija.nivala@janakkala.fi)