Tutkimusluvat

Janakkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikki tutkimustoiminta (opinnäytetyöt, tutkimukset)
on luvanvaraista. Luvan anojan tulee varautua siihen, että tutkimuslupaprosessin käsittelyyn menee aikaa n. 2 vkoa – 1 kk. Opinnäytetyö/tutkimus (aineiston keruu ja siihen liittyvät asiat) voidaan aloittaa
vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Myös kunnan omaan henkilökuntaan kuuluvan on haettava lupa, jos opinnäytetyötä/tutkimusta ei tehdä
yksinomaan virka- tai työtehtävänä, vaan esim. osana henkilön opintoja. Jos palvelussuhteessa tehtävään tutkimukseen tai selvitykseen käytetään asiakas- tai potilasrekisteritietoja, rekisterin käyttöön tulee
hakea lupaa.

Tutkimuslupa haetaan tutkimustyötä valvovan oppilaitoksen/yliopiston lomakkeella ja tutkimusluvan
myöntää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämispäällikkö kuultuaan ensin tutkimusalaa koskevaa
tulosaluejohtajaa/palvelupäällikköä. Tutkimuslupahakemukset liitteineen tallennetaan kunnan Tdoc
sopimusjärjestelmään lupaprosessin päätyttyä.

 

Tutkimuslupahakemus

Tutkimuseettiset ohjeet