Lääkinnällisen kuntoutuksen ja jalkaterapian palveluseteli

Tiedote lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluntuottajille 30.3.2020

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain, mutta terapiapalvelun tuottajan ja asiakkaan tulee yhdessä huolellisesti arvioida kukin asiakkaan palvelun kiireellisyys ja yksilöllinen riski epidemiatilanteessa.

 

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, tai palveluntuottaja voi ottaa yhteyttä ostopalvelunjärjestäjään kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi

Lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat, lukuun ottamatta allasterapiaa, voi nyt poikkeustilanteessa järjestää etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Mikäli asiakas on lapsi, on arvioitava lapsen kehitystaso huomioiden, milloin lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä. Etäkuntoutuksen kustannus ei saa ylittää palveluseteliportaalissa asiakaan terapiasta sovittua hintaa.

 

Etäkuntoutus tulee toteuttaa Valviran ohjeen mukaisesti. Valviran ohje löytyy osoitteesta: www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut.

Tietoturvan ja –suojan osalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että asiakkaan tunnistamisen tulee perustua vahvaan sähköiseen tunnistamiseen tai vastaavaan luotettavaan menetelmään, joka on todennettavissa jälkikäteen.

 

Ostopalvelun järjestäjä ei voi arvioida sovellusten tai yhteyksien soveltuvuutta etäkuntoutuksen toteuttamiseen vaan etäkuntoutusta tarjoavan palveluntuottajan on ratkaistava itsenäisesti kuntoutuksen järjestäminen etäyhteydellä. Palveluntuottajia kehotetaan varmistamaan yhteyden tai sovelluksen järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää Valviran ohjeen mukaiset edellytykset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn osalta.

Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietosuojasta Valviran ohjeen mukaisesti. Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta se tulee selvitä palautteesta.

 

Uudet laskutusosoitteet 1.4.2020 alkaen:

Laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina.

Janakkalan kunta,
y-tunnus 0147510-4

Verkkolaskuosoite ja operaattori pysyvät samana

OVT 003701475104
Telia/CGI 003703575029

Paperilaskujen uusi laskutusosoite:

Janakkalan kunta
003701475104
PL 299
02066 DOCUSCAN

 

Janakkalan perusturvalautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin lääkinnällisessä kuntoutuksessa 1.1.2018 alkaen.

Olemme ottaneet 1.1.2020 alkaen käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ja jalkaterapian palvelusetelin Effector 4.0 järjestelmässä. Olemme laatineet lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ja jalkaterapian sääntökirjan yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Hämeenlinnan kaupungin Terveyspalveluiden, Janakkalan kunnan ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa.

Palveluntuottajaksi hakeudutaan Palse –portaalissa. Huomioitavaa on, että hakeutuminen kaikille ostopalvelujärjestäjille tapahtuu Hämeenlinnan kaupunki / Terveyspalvelut otsikon kautta. Palveluntuottajat voivat määritellä portaalissa ne ostopalvelujärjestäjien alueet, joissa he tuottavat palvelusetelipalveluita. Jokaisessa ostopalvelun järjestäjän organisaatiossa tehdään viranhaltijapäätös organisaation alueella toimivan palveluntuottajan hyväksymisestä lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin palveluntuottajaksi.

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki sääntökirjassa palveluntuottajalle esitetyt vaatimukset. Ilmoitus hakijan hyväksymisestä/hylkäämisestä tehdään kirjallisesti ja toimitetaan hakijalle sähköisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Palveluseteli Sääntökirja_12_2019

 

 

Henkilökuva Tarja Saari.