Hoitoonpääsy ja asiakastyytyväisyys

Terveysasemilla ja hammashoitoloissa on jokaisena arkipäivänä vastaanottoaikoja kiireellisiä asioiden hoitamista varten. Katso tarkemmin terveysasemat ja hammashoitolat

Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu on tarkoitettu välitöntä, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille.

Hoitotakuu kiireettömissä asioissa

Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa odotusaika kiireettömään hoitoon saa olla enintään kuusi kuukautta.  Terveydenhuoltolaki §51

Hoitoon pääsy 23.1.2023

  • Terveysasemilla on vastattu puhelimeen keskimäärin alle 78 min. kuluessa arkipäivisin

(kolmas vapaa kiireetön aika)

  • Kiireettömään hammashoitoon odotusaika on Turengissa 50 päivää ja Tervakoskella 35 päivää.
  • Kiireetön aika suuhygienistille on Turengissa 71 päivää ja Tervakoskella 24 päivää.
  • Kiireetön lääkäriaika Turengissa 16 päivää ja Tervakoskella 14 päivää.
  • Kiireetön hoitajan vastaanotto Turengissa 6 päivää ja Tervakoskella 5 päivää.
  • Kiireetön fysioterapeutin vastaanottoaika Turengissa tai Tervakoskella on 17 päivää.

Asiakastyytyväisyys

Pyydämme jokaiselta asiakkaalta jokaisen terveyskeskuskäynnin jälkeen palautetta toiminnan kehittämiseen sekä pyydämme heitä arvioimaan käyntinsä kolmen kysymyksen perusteella.

  • Saitko mielestäsi selkeät jatkohoito-ohjeet sinua hoitaneelta henkilöltä? [KYLLÄ / EI]
  • Saitko avun ensisijaiseen vaivaasi, jonka takia hakeuduit hoitoon? [KYLLÄ / EI]
  • Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävillenne tai tutuillenne? [0-10]

Mittaroimme tuloksia ja tässä näkyvät tulokset kertovat tuloksien keskiarvon viimeisen vuoden ajalta.

Viimeisen kysymyksen tulos ilmaistaan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä.

Saitko mielestäsi selkeät jatkohoito-ohjeet sinua hoitaneelta henkilöltä?

96.5 %
Palautteita: 1815 kpl

Saitko avun ensisijaiseen vaivaasi, jonka takia hakeuduit hoitoon?

95.8 %
Palautteita: 2075 kpl

Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävillenne tai tutuillenne?

NPS: +68.1
Palautteita: 1713 kpl