Hoitoon pääsy ja odotusajat

Terveysasemilla ja hammashoitoloissa on jokaisena arkipäivänä vastaanottoaikoja kiireellisiä asioiden hoitamista varten. Katso tarkemmin terveysasemat ja hammashoitolat

Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu on tarkoitettu välitöntä, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille.

Hoitotakuu kiireettömissä asioissa

Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa odotusaika kiireettomään hoitoon saa olla enintään kuusi kuukautta.  Terveydenhuoltolaki §51

Hoitoon pääsy marraskuussa 2021

  • Kiireettömään hammashoitoon odotusaika on noin 3 kk.
  • Kiireetön lääkäriaika Turengissa 11 päivää ja Tervakoskella 17 päivää.
  • Kiireetön hoitajan vastaanotto Turengissa 12 päivää ja Tervakoskella 12 päivää.
  • Kiireetön fysioterapeutin vastaanottoaika, joko Turengin tai Tervakosken terveysasemalle, 20 päivää.