Potilasasiamies

  • Antaa neuvoja ja tietoja potilaan oikeuksista
  • Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen potilasopas  kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.