Puheterapeutti

Puheterapeuttinne yhteystiedot saatte lähetteessä neuvolasta. Ohje vanhemmille neuvola

Terveyskeskuspuheterapeutti tutkii ja hoitaa puheen, kielen, kommunikaation, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöitä. Puheterapeutti palvelee kaikkia kuntalaisia alle kouluikäisistä lapsista aikuisväestöön.

Lasten puheterapia auttaa:

  • Viivästyneen ja poikkeavan kielenkehityksen ongelmissa
  • Puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmissa
  • Epäselvään puheeseen (äännevirheet tai -puutokset) liittyvissä ongelmissa
  • Änkytyksen ja äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa
  • Syömis-ja nielemisvaikeuksissa

Aikuisten puheterapia auttaa:

  • Afasian ongelmissa
  • Syömis- ja nielemisvaikeuksissa
  • Äänihäiriöiden tuomissa ongelmissa