Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvolan tehtävänä on seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä edistäminen, sukupuolitautien ja ei toivottujen raskauksien ehkäisy. Perhesuunnitteluneuvolan palvelut on tarkoitettu kaikille palvelua tarvitseville.

Vastaanotolle pääset tilaamalla ajan oman alueen neuvola terveydenhoitajalta. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Ehkäisyneuvonta

Ehkäisyneuvonta on tarkoitettu raskauden ehkäisyä tarvitseville. Käynnillä mietitään jokaiselle yksilölle ja parille tarkoituksenmukainen ja sopiva ehkäisy. Ehkäisyneuvontaa saa eri ehkäisyvälineiden valinnassa, käytössä ja käytön seurannassa. Ennen neuvolakäynnille tuloa on hyvä miettiä, mitä toivoo ehkäisyltä ja tutustua valmiiksi jo eri vaihtoehtoihin.

Ensimmäistä kertaa ehkäisyä aloittavat asiakkaat saavat ehkäisyn 6 kk ajaksi neuvolasta ilmaiseksi.
Tämä jälkeen pyydetään lääkäriltä resepti. Turengin yläkoululaiset ja lukiolaiset saavat ehkäisyneuvontaa ja aloituksen myös omalta kouluterveydenhoitajalta. Tervakoskelaiset opiskelijat voivat olla suoraan yhteydessä neuvolaterveydenhoitajiin.

Ehkäisyimplanttien ja -kierukoiden vaihtoa tarvitsevat asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä oman alueensa neuvolaterveydenhoitajaan.

Papa-näytteet

Kohdunkaulan irtosolunäyte (papa-koe) otetaan 5 vuoden välein seulontojen yhteydessä, jos papa-näytteet ovat aiemmin olleet normaaleja.
Papa-seulonta

Lapsettomuus

Neuvolasta saat keskusteluapua ja tukea lapsettomuusasioihin liittyen. Myös lapsettomuushoitojen alkututkimukset voidaan ohjata neuvolankautta. Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi terveydenhoitajaan.

Sukupuolitaudit

Neuvolasta saat tietoa ja tarvittaessa hoitoa sukupuolitauteihin liittyen.