Äitiysneuvola

Kun raskaustestisi on positiivinen, ota yhteyttä neuvolaan. Äitiysneuvolan ensikäynti tapahtuu raskausviikoilla 8-10. Toivoisimme, että tulostatte ja täytätte esitietolomakkeen ja liikuntakyselyn Odottava äiti-ilves, Janakkalan kuntamaskotti.(linkki) ennen vastaanotolle tuloa. Kyselylomakkeiden avulla saat yksilöllistä tietoa terveystottumuksistasi ja niiden vaikutuksista ja riskeistä. Molemmat tulevat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolakäynneille.

Odotusaikana perheelle järjestetään 8-10 neuvolakäyntiä. Käynneillä seurataan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Näihin raskauden aikaisiin käynteihin sisältyy kaksi lääkärin tarkastusta. Neuvolakäyntien lisäksi terveydenhoitaja tekee myös kotikäyntejä.

Janakkalan neuvoloissa on käytössä ultraäänilaite. Tarkemmat ultraäänitutkimukset tehdään Kanta- Hämeen Keskussairaalassa, johon odottajat ohjataan neuvolasta. Kaikille odottaville äideille tarjotaan varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikoilla 12-13+6. Perheillä on mahdollisuus osallistua samalla varhaisraskauden yhdistelmäseulonta tutkimukseen, millä pyritään selvittämään kromosomipoikkeavuuksia.

Raskauden aikana tehdään laaja terveystarkastus raskausviikolla 13–18, johon toivomme teidän täyttävän Lomake lasta odottavalle pariskunnalle.
Laajan terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta.

Äitiysneuvolakäynneillä saat tietoa raskaudesta, vauvanhoidosta, imetyksestä sekä synnytyksestä. Voit varata ajan synnytysvalmennukseen tai uudelleensynnyttäjän tutustumiskäyntiin sähköisesti Kanta-Hämeen keskussairaalan äitiyspoliklinikalle.

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä odotusaikana neuvolassa raskausviikoilla 26-32. Isyyden tunnustamisen yhteydessä voidaan myös tehdä lapsen yhteishuoltosopimus. Vahvistettu isyyden tunnustus ja yhteishuoltajuus sopimus tulee perheelle noin kuukauden kuluttua lapsen syntymän jälkeen.

Äitiysneuvolassa ei voida sopia yksinhuoltajuudesta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta.
Näistä asioista sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 6-12 viikkoa synnytyksen jälkeen neuvolassa. Sama terveydenhoitaja jatkaa tarkastuksia myös lastenneuvolassa.

Kaivovesi

Kun perheeseen odotetaan vauvaa ja kodin vesi tulee omasta kaivosta, voidaan neuvolasta ohjat yksityisten kaivovesin fluoridi- ja nitraattipitoisuustutkimukset. Mikäli kaivovesi on tutkittu fluoridin tai nitraatin osalta aiemmin, uusintatutkimuksiin on tarvetta ainoastaan jos kaivon rakenteisiin on tehty muutoksia tai maaperän käyttö kaivon läheisyydessä on muuttunut. Lisätietoja, näytepulloja ja tutkimuslähetteen saa neuvolasta.