Äitiysneuvola

Odotusaikana perheelle järjestetään 8-10 neuvolakäyntiä. Käynneillä seurataan äidin ja sikiön hyvinvointia. Näihin raskauden aikaisiin käynteihin sisältyy kaksi lääkärin tarkastusta. Neuvolakäyntien lisäksi terveydenhoitaja tekee myös kotikäyntejä. Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 6-12 viikkoa synnytyksen jälkeen neuvolassa. Sama terveydenhoitaja jatkaa tarkastuksia myös lastenneuvolassa.odottava_ilves

Janakkalan neuvoloissa on käytössä ultraäänilaite. Tarkemmat ultraäänitutkimukset tehdään Kanta- Hämeen Keskussairaalassa, johon odottajat ohjataan neuvolasta. Kaikille odottaville äideille tarjotaan varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikoilla 12-13+6. Perheillä on mahdollisuus osallistua samalla varhaisraskauden yhdistelmäseulonta tutkimukseen, millä pyritään selvittämään kromosomipoikkeavuuksia.

Perhevalmennusta järjestetään pienimuotoisina ryhmävalmennuksina omassa neuvolassa ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Lisäksi on mahdollisuus osallistua myös Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysvalmennukseen. Terveydenhoitajaltasi saat lisää tietoa.

Lomake lasta odottavalle pariskunnalle kotona täytettäväksi

Isyyden tunnustaminen neuvolassa
1.1.2016 voimaan astunut isyyslaki mahdollistaa odotusaikana isyyden tunnustamisen neuvolassa.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä voidaan tehdä lapsen yhteishuoltosopimus. Vahvistettu isyyden tunnustus ja yhteishuoltajuus sopimus tulee perheelle noin kuukauden kuluttua lapsen syntymän jälkeen.

Äitiysneuvolassa ei voida sopia yksinhuoltajuudesta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta.
Näistä asioista sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.