Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikkö

 • Vastaanottoja pidetään myös Tervakosken terveysasemalla
 • Vastaanotolle voi hakeutua omasta aloitteesta tai toisen työntekijän ohjaamana
 • Hoitoon hakeutumiseen et tarvitse lähetettä

Mielenterveyspalveluissa annetaan apua

 • erilaisissa elämäntilannekriiseissä
 • mielenterveyden häiriöissä
 • psyykkisissä sairauksissa

Päihdepalvelut

Päihdepalveluista saat tukea ja neuvontaa eri riippuvuuksien hoitoon sekä kuntoutuksiin liittyvissä asioissa

 • oma tai läheisen päihteiden käyttö
 • peli tai muu toiminnallinen riippuvuus
 • katkaisuhoitoon tai kuntoutumisjaksolle hakeutuminen
 • korvaushoito
 • päihdearviot ja päihdeseuranta

Huomioitavia asioitailves_ilme004

 • Mikäli olet estynyt tulemasta vastaanotolle, ilmoitathan siitä välittömästi
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään sakkomaksuna 41.60 €
 • Vastaanotolle ei tulla päihtyneenä

Reseptin uusinta

 • Vastaanoton yhteydessä (hoitajasi välittää uusintapyynnön lääkärille)
 • Puhelimitse ajanvaraus- ja neuvontanumerossa
 • www.omakanta.fi -kautta
 • uusiminen kestää noin viikon, joten toimithan ajoissa ja ennakoit lääkkeittesi riittävyyden

 

Ks. linkki: Opiskelijaharjoittelu

Kontio Satu

apulaisylilääkäri, psykiatri
Yhteydenotot Mielenterveys- ja päihdeyksikön kautta
Puh. 03 68011
Soittoajat:

ma, ti, to klo 11.30-12

ke klo 8.30-9