Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat tiedottavat:

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eriytetään valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Janakkalan terveydenhuollossa lukuvuoden 2020 alusta.

Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu lakisääteisesti myös sairaanhoito. Peruskouluikäisten kaikki sairaanhoito hoidetaan terveysasemilla. Kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa terveydenhoitajat pyrkivät auttamaan äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturmatilanteissa paikalla ollessaan. Koulujen ulkopuolinen ensiapupäivystys toimii ensisijaisesti omalla terveysasemalla tai Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Tartuntojen lisääntymisen myötä joudumme rajoittamaan vastaanottokäynneille saapuvien perheenjäsenten määrää. Vastaanotolle voi tulla yksi huoltaja lapsen/nuoren mukaan, sisarusten toivotaan jäävän kotiin.

Vastaanotoille ei saa saapua hengitystieoireisena!

Hengitystietulehdusoireisten tulee pysyä kotonaan ja välttää tartuttamasta muita. Kaikki hengitystietulehduksen oireita potevien tulisi olla kotikaranteenissa, kunnes 2 oireetonta päivää on kulunut, vaikka koronatesti olisi negatiivinen.


Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskouluikäisille. Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Milloin kouluterveydenhoitajalle?

Kun haluaa keskustella…

 • kasvamisesta ja murrosiästä
 • ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • lepoon, uneen ja liikuntaan lliityvistä asioista
 • toistuvasta sairastelusta
 • oppilaan päihteidenkäytöstä
 • seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa

tai…

 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden hoidon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun jaksaminen huolestuttaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä

Milloin terveysasemalle tai omalle lääkärille?

 • vapaa-ajan tapaturmissa
 • sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien seurannassa
 • opiskeluterveydenhuollossa järjestetään opiskelijoille myös sairaanhoitopalveluita

 

Ks linkki: Opiskelijaharjoittelu