Omena kämmenellä.

Erityisvastaanotot

Diabetesneuvonta

Diabeteshoitajat vastaa tyypin 1 (nuoruusiän) diabeteksen hoidosta. Tyypin 2 (aikuistyypin) diabeetikot saavat neuvontaa myös omahoitajilta.

Kuntoutus ja terapia

Mielenterveyspalvelut ja psykologit

Ravitsemusterapeutti

Henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa saa erityisissä ravitsemukseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja sitä varten tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete.

Tartuntatautineuvonta

Tartuntatautilain mukaista neuvontaa sekä todistuksia esim. elintarviketyöhön saa tarvittaessa omahoitajan vastaanotolta.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömän terveystarkastus on vapaaehtoinen ja maksuton. Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan työttömänä olevan henkilön terveyttä ja hyvinvointia sekä kartoitetaan hänen työ- ja toimintakykyään ja kuntoutustarpeitaan.