Terveystarkastukset

ilves_kouluterkka001

Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon sekä mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen.

Kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa. Terveystarkastus tehdään vuosittain. Tulevien 1. ja 7. luokkien oppilaiden terveystarkastuksia tehdään myös kesällä. Lisätietoa terveystarkastuksista voi käydä lukemassa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen internetsivuilta.

Tulosta tästä esitietolomake kouluuntulotarkastukseen.

Laaja terveystarkastus

Laaja terveystarkastus tehdään 1.-2., 5. ja 7.-8. luokilla. Se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Kouluterveysasetus edellyttää huoltajan läsnäoloa laajassa terveystarkastuksessa.

Laajoissa terveystarkastuksissa on käytössä opettajan täyttämä Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake.

Yläkoulun 8. luokan tarkastuksessa yleensä kirjoitetaan nuorison terveystodistus, joka vaaditaan esimerkiksi mopo- tai ajokorttia hakiessa. Tässä tarkastuksessa oppilaan terveyttä tarkastellaan myös jatko-opiskelun sekä ammatinvalinnan kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin liittyvät lomakkeet

 

Muita palveluita

Silmälääkäripalveluista Janakkalan kunnalla on sopimus silmälääkäri Olli Aallon kanssa. Terveydenhoitaja tekee lähetteen mikäli sovittu seulontaraja alittuu.

Rokotukset

Suun terveydenhuolto

Lasten ja nuorten fysioterapia

Puheterapia

Toimintaterapia

Psykologi

Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorten päihdepalvelut

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Nuorisotoimen kouluyhteistyö

Hyvinvointi ja sairauksien itsehoito