Lääkäripalvelut

ilves_la%cc%88a%cc%88ka%cc%88ri001

Koululääkärit käyvät kouluilla ja oppilaitoksissa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Ajanvaraus lääkärille tapahtuu oman kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa ja lääkärityön osalta painottuu laajoihin terveystarkastuksiin.

Yksilöllisen tarpeen mukaisia tapaamisia sovitaan esim. kasvun seuraamiseksi. Nuorison terveystodistuksen sekä jatko-opiskeluun liittyvät lausunnot kirjoittaa koululääkäri.

Tavallisissa lasten ja nuorten sairauksissa ja tapaturmissa tutkimus ja hoito tapahtuu terveysasemalla. Koululääkäri selvittelee koulunkäyntiä haittaavia sairauksia ja pulmia tarvittaessa yhdessä koulun ja muun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.