Tyttö istuu vaahterapuun oksalla.

Lastenneuvola

Ajanvaraus ja neuvonta »

Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Lapsen kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia seurataan neuvolakäynneillä. Neuvolassa jokainen perhe kohdataan yksilöllisesti, perhekeskeisesti ja luottamuksellisesti. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia.

Yhteistyötä teemme päivähoidon kanssa ja käytössämme on yhteistyölomakkeet, jotka antavat tietoa lapsen arkeen liittyen.

Ryhmäneuvolat

1-2 kk, 6kk ja 10 kk määräaikaistarkastukset järjestämme ryhmäneuvolakäynteinä Turengin perhekeskuksessa. Käynnin aluksi vauvat mitataan, tämän jälkeen siirrymme perhekeskuksen ryhmätilaan. Koronatilanteen vuoksi ryhmätilaisuuksien järjestäminen on toistaiseksi tauolla.

1-2 kk ryhmäneuvolan aiheet:

 • Vanhemmuus ja parisuhde
 • Vauvan ravitsemus, josta kertomassa Imetystuki ry edustaja
 • Vauvahieronta
 • Toiminta vauvaperheille Janakkalassa

6kk ryhmäneuvolan aiheet:

 • Sormiruokailu
 • Uni
 • Hammashuolto
 • Päivähoito
 • Taaperon kielellisestä kehityksestä on kertomassa puheterapeutti

10kk ryhmäneuvolan aiheet:

 • Motorinen kasvu ja kehitys, joka toteutetaan toiminnallisena tuokiona
 • Keskustellaan ikäkauteen liittyvästä ravitsemuksesta, sekä muista ajankohtaisista asioista