Kriisiapu

Suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman takia voidaan järjestää henkistä jälkihoitoa. Tilannetta hoitava viranomainen hälyttää ryhmän neuvoteltuaan mukana olleiden tai omaisten kanssa. Ryhmän hälytysohjeet löytyvät alueen sairaaloista, terveyskeskuksista, poliisilta ja
pelastusviranomaisilta.

Hyvinkään Kriisikeskus

tarjoaa apua erilaisissa elämänkriiseissä, kuten ihmissuhteisiin tai kasvatukseen liittyvissä ongelmissa. Kriisin voi myös aiheuttaa esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairastuminen, avioero, tai muu vaikea elämäntilanne, jossa aikaisemmat kokemukset ja opitut toimintatavat eivät riitä tilanteen ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Ota yhteyttä terveysasemallesi.

SPR:n Henkinen Ensiapu

auttaa virka-ajan ulkopuolella akuutissa kriisitilanteessa, joita ovat esim. etsinnät, tulipalot ja muut onnettomuustilanteet. Vapaaehtoiset auttajat ovat tehtäviin koulutettuja ja vaitiolovelvollisia. Yhteyden henkiseen ensiapuun saat poliisin, KHKS:n, terveyskeskuksen, ensiavun tai palolaitoksen kautta.

 

Rikosuhripäivystys

Kriisiapua voit saada myös Rikosuhripäivystyksestä.

 

Tukinainen

Ammattiapua seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä toipumiseen tarjoaa Tukinainen.