Lasten ja aikuisten toimintaterapiapalvelut

Lasten toimintaterapia

Janakkalassa toimintaterapeutti työskentelee pääsääntöisesti alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa.

Lasten toimintaterapia toteutuu arviointi- ja yksilökäynteinä. Yhteistyö lapsen vanhempien, päivähoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa on tärkeä osa toimintaterapiaa.

Toimintaterapia-arviointi

Arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat arjessa selviytymiseen. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi:

  • lapsen omatoimisuus
  • leikkitaidot
  • karkea- ja hienomotoriset taidot
  • oman kehon hahmottaminen
  • silmä-käsiyhteistyö
  • aistitiedon säätely
  • näönvarainen hahmottaminen

Arvioinnissa lapsen toiminnassa havainnoidaan myös keskittymiskykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Toimintaterapeutti käyttää erilaisia toiminnallisia testejä, haastattelua ja toiminnan havainnointia. Näiden perusteella laaditaan jatkosuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on auttaa lasta saamaan onnistumisia hänen ikäiselleen ominaisissa arjen asioissa. Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi leikkejä, pelejä ja luovia toimintoja.

Toimintaterapeutin työvälineenä on myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus. Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä lapsen ja perheen voimavarojen mukaan. Tavoitteena on mm. löytää ja oppia uusia toimintatapoja ja arjen selviytymiskeinoja.

Aikuisten toimintaterapia

Janakkalassa toimintaterapeutti ohjaa ja konsultoi aikuisten toimintakykyyn liittyvissä asioissa.

Toimintaterapian tarkoituksena on tuoda apua arkeen niin, että ihminen toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella ja viettää vapaa-aikaa.

Asiakas tulee toimintaterapiaan yleensä muiden sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin.

» Ajanvaraukseen