Terveystietoa

Olemme koonneet tänne luotettavaa tietoa terveytesi hoitoon. Täältä löydät tietoa sairauksista, oireista ja potilasjärjestöistä.

 

>> Seuranta- ja testilomakkeet: hoidon seurannan lomakkeet, videot, testit

 

>> Lääkehoito, reseptin uusinta lue lisää reseptin uusinnasta, lääkelistasta

 

>> Terveyskirjasto: Terveyskirjasto tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa, joka perustuu Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin.

 

>>Duodecimin omahoito: lisätietoja sairauksista ja niiden hoidosta

 

>> Terveyskylä:  Terveyskylästä löydät luotettavaa tietoa terveydestä, eri sairauksien omaehtoisesta hoidosta sekä hoitoon hakeutumisesta alan ammattilaisten tuottamana. Mielenterveystalo, harvinaisten sairauksien talo, aivotalo, diabetestalo, naistalo ym.

 

>> Potilasjärjestöjä: Potilasjärjestöt tueksesi sairastaessasi

 

>> Matkailijan terveystietoa: Matkailijan rokotukset

 

>> Hoitotahto: Koottua tietoa hoitotahdosta

 

>> Perheen terveystietoa: tietoa liikunnasta sekä terveellisistä elintavoista koko perheelle

 

>> Suun terveystietoa

 

>> Kriisiapu

 

>>Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen potilasopas:  kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

 

>>  Turvallinen hoito: 10 tärkeää vinkkiä turvallisen hoidon takaamiseksi

 

>>   Potilaan oikeudet