Talous-ja velkaneuvonta

Yksityishenkilön velkajärjestely on lakiin perustuva tuomioistuimen vahvistama menettely. Velkajärjestely myönnetään hakemuksesta ylivelkaantuneelle ja maksuvaikeuksiin joutuneelle henkilölle, joka täyttää velkajärjestelylain mukaiset edellytykset. Velkajärjestelyä ei voida myöntää työikäiselle ja -kykyiselle velalliselle, joka ei velkajärjestelyssä maksaisi velkojaan lainkaan tai maksaisi niitä vain vähän.

Henkilökohtaisessa tapaamisessa suoritetaan yleensä asiakirjojen avulla asiakkaan taloudellisen kokonaistilanteen arviointi, jonka perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Velkajärjestelyn keskeisenä periaatteena on se, että velallinen maksaa velkojaan pääsääntöisesti viiden vuoden ajan maksukykynsä mukaisesti. Velallisen maksukyky arvioidaan velkajärjestelynormien mukaisesti siten, että velallisen toimeentulo ei vaarannu.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn oikeudellisesta luonteesta johtuen hakijan tulisi ennen hakemuksen laatimista kääntyä velkaneuvojan puoleen. Janakkalan kunta ostaa velkaneuvontapalvelut Riihimäen kaupungilta.

Riihimäen kaupungin talous- ja velkaneuvonta