Sosiaaliasiamies

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.
Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamies palvelee seuraavia kuntia: Akaa, Urjala, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki.

Muistutus

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palvelua antaneen yksikön esimiehen kanssa. Muistutuksen voi tehdä muistutuslomake tai vapaamuotoisesti.

Loippo Satu

sosiaaliasiamies
Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere
Puh. 050 599 6413
Soittoajat:
ma klo 12-15
ti, ke, to klo 9-12
pe ei päivystystä

 

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella