Tukihenkilö-, tuki- ja sijaisperhetoiminta

Tuki- tai sijaisperhetoiminta

Tuki- ja sijaisperheenä viikonloppuisin tai loma-aikoina toimimisesta kiinnostuneita perheitä tarvitaan entistä enemmän. Tuki- tai sijaisperheet voivat olla tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten auttamisesta ja jotka tahtovat antaa turvallisuutta, huolenpitoa ja hellyyttä myös muille kuin omille lapsille.

Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Heiltä saat lisätietoja sijais- ja tukiperhetoiminnasta sekä tehtävään valmennuksesta.

Perhehoitoyksikkö Kanerva vastaa tukiperhetoiminnasta Janakkalassa ja kiinnostuneiden valmennuksesta. Valmennuksesta ja tukiperheeksi ryhtymisestä saa lisätietoa myös Kanervan nettisivuilta.

Oletko kiinnostunut Tuki- tai sijaisperheenä toimimisesta? https://www.perhehoitoyksikkokanerva.fi/

 

Tukihenkilö-, tuki- ja sijaisperhetoimintaa koskevaa sivua päivitetään lähiaikoina.