Lasta koskevat sopimukset

Lapsella on myös vanhempien eron jälkeen oikeus molempiin vanhempiin sekä riittävään elatukseen

Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo ja läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhempansa välillä. Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.

Tapaaminen lastenvalvojan luona

Aika lastenvalvojalle varataan lastenvalvojalta puhelinaikana (ma, ti, to ja pe klo 8.30-9.30, p. 03 680 1260). Ajanvarauksen yhteydessä lastenvalvoja antaa tarkempia tietoja neuvottelusta ja neuvottelussa tarvittavista asiakirjoista. Lähtökohtaisesti vanhemmille varataan yhteinen aika. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, asia voidaan hoitaa viranomaisyhteistyönä lapsen asuinpaikan ja elatusvelvollisen asuinpaikan lastenvalvojien välityksellä.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Vanhempien tulee päästä yksimielisyyteen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvoja on vanhempien välisessä neuvottelussa puolueeton lapsen edun valvoja. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen.