Lasta koskevat sopimukset

Lapsella on myös vanhempien eron jälkeen oikeus molempiin vanhempiin sekä riittävään elatukseen

Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo ja läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhempansa välillä. Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.

Tapaaminen lastenvalvojan luona

Perheoikeudellinen yksikkö palvelee asiakkaita arkisin virka-aikana. Lastenvalvojien ja sosiaalityöntekijöiden luona asioidaan ainoastaan ajanvarauksella. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilta

Toimipisteiden osoitteet

Hämeenlinnan toimipiste:                                           Forssan toimipiste:
Hämeenlinnan kaupunki                                                Hämeenlinnan kaupunki
Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö                  Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö
Kasarmikatu 23, PL 84                                                  Turuntie 18
13101 Hämeenlinna                                                       30100 Forssa

Lastenvalvojien ajanvaraus tapahtuu keskitetystä ajanvarausnumerosta tai suoraan lastenvalvojilta heidän puhelinaikanaan ma-pe klo 11-12.

Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus

p. 03 621 5640
ma-pe klo 10-12
ma-ti klo 13-14

Ajanvarauksen yhteydessä lastenvalvoja antaa tarkempia tietoja neuvottelusta ja neuvottelussa tarvittavista asiakirjoista. Lähtökohtaisesti vanhemmille varataan yhteinen aika. Jos vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, asia voidaan hoitaa viranomaisyhteistyönä lapsen asuinpaikan ja elatusvelvollisen asuinpaikan lastenvalvojien välityksellä.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Vanhempien tulee päästä yksimielisyyteen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvoja on vanhempien välisessä neuvottelussa puolueeton lapsen edun valvoja. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen.