Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.  Elatus käsittää lapsen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhempien ikä, työkyky, mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muu elatusvastuu.

Oikeusministeriö on antanut ohjeen (linkki) lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi.

Elatusavun indeksikorotus 2017

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Näin ollen elatusavun määrä on tarkistettu ja se nousee 1.1.2017 alkaen 0,47 %. Kelan elatustuki on ensi vuoden alusta 155,49 e/lapsi. Uuden elatusavun määrän saat kertomalla nykyisen elatusavun summan 1,0047:llä

Koulutusavustus 18 vuotta täyttäneelle

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutusavustus koskee käytännössä lukio-opiskelua ja ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona.

Kun sopimus tai oikeuden päätös ei toimi

Joskus vanhempien tekemä vahvistettu sopimus tai oikeuden päätös ei toimikaan arkielämässä. Lapsi ei esimerkiksi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona ei asu, tai toinen vanhempi ei luovuta lasta sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu. Näissä tilanteissa huoltaja tai tapaajavanhempi voi hakea tuomioistuimelta sopimuksen tai oikeuden päätöksen täytäntöönpanoa.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö sovitun elatusavun maksamisen, voi lapsen kanssa asuva huoltaja hakea elatustukea Kelasta ja Kela perii elatusavun elatusvelvolliselta.

Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia. Sopimusten muuttamisesta vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.