Isyyden selvittäminen

Lastenvalvojan tehtävänä on avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen, eronneiden vanhempien auttaminen lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa sopimusasioissa sekä näiden sopimusten vahvistaminen.

Uusi isyyslaki on tullut voimaan 1.1.2016. Sen perusteella avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Samalla äiti ja isyyden tunnustanut mies voivat tehdä sopimuksen tulevan lapsensa yhteishuoltajuudesta.

Ennen lapsen syntymää isyyden tunnustanut mies voi peruuttaa tunnustamisensa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä isyyden selvittämisestä huolehtivalle, äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Isyys voidaan vahvistaa vasta sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 30 päivää.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen on myös mahdollista aloittaa lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja lähettää lapsen syntymän jälkeen äidille kutsun isyyden selvittämiseen. Pääsääntöisesti äiti ja lapsen isäksi nimettävä mies asioivat yhdessä lastenvalvojalla, mutta äiti voi käynnistää isyyden selvittämisen myös yksin. Myös mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voi käynnistää selvittämisen. Isyyttä selvittäessään lastenvalvoja kuulee äitiä ja mahdolliseksi isäksi nimettyä miestä. Isyyden selvittämiseksi voidaan tarvittaessa tehdä dna-tutkimus. Jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttä, lastenvalvoja voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi tuomioistuimessa.

Uuden isyyslain mukaan lastenvalvoja voi selvittää myös avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopuolisot sitä yhdessä pyytävät, ennen kuin lapsen syntymästä on kulunut kuusi kuukautta.