Adoptiot

Lapsen adoptoimista hakevien edellytetään saavan adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Janakkalan kunta ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä.

Neuvontaa voivat saada myös raskaana olevat naiset, jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.