Adoptiot

Lapsen adoptoimista hakevien edellytetään saavan adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Janakkalan kunta ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä.

Neuvontaa voivat saada myös raskaana olevat naiset, jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.

Sarkkola Tuula

lastenvalvoja
Adoptioasiat, elatusasiat, huoltajuussopimukset, isyysselvitykset, lastensuojelu.
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1260
Puh. 050 467 9981
Fax.03 687 1032
Soittoajat:
 ti, to ja pe klo 8:30-9:30
Keskiviikkoisin ei puhelinaikaa