Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on antaa nopeaa, ennaltaehkäisevää tukea ja apua perheille. Työ on lyhytaikaista, nopeatempoista väliintuloa perheiden erilaisissa kriiseissä ja niissä tilanteissa, joissa selvää tarvetta lastensuojelun asiakkuudelle ei vielä ole. Ennaltaehkäisevän perhetyön työntekijään voivat ottaa yhteyttä kaikki ne perheet, joissa tunnetaan tarvetta keskustella perheen haastavista tilanteista tai kun on huolta tai vanhemmat kokevat omassa toiminnassaan epätietoisuutta.