Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Janakkalan kunta tarjoaa laajasti palveluja perheesi avuksi ja tueksi.

Millaista tukea lapsiperheiden palvelut tarjoavat?

  • Lapsiperheiden sosiaalityön tarkoituksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa perheen mahdollisia ongelmatilanteita. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa on käytössä erilaisia tukimuotoja, kuten sosiaalityö, kotipalvelu ja perhetyö.
  • Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perheen yllättävissä tilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheissä tehtävää konkreettista tilapäistä apua, joka lähtee perheen omista tarpeista.
  • Perheneuvola tarjoaa palvelua lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Palvelut on tarkoitettu Janakkalassa asuville lapsille ja peruskouluikäisille nuorille ja heidän perheilleen.
  • Lastenvalvoja – Perheoikeudellisissa palveluissa selvitetään mm. lapsen asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä kysymyksiä.
  • Perheasiain neuvottelukeskus antaa asiantuntevaa keskusteluapua parisuhteeseen ja perheeseen sekä yleensä henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Keskustelemaan psykoterapeutin ja perheneuvojien kanssa voit mennä yksin, yhdessä kumppanin tai koko perheen kanssa.
  • Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun tarve lastensuojelun tukitoimille on todettu. Lastensuojelutyön perustana on lastensuojelulaki. Lastensuojelutyöstä vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tukitoimien tavoitteena on edistää lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa vanhempien voimavaroja. Lastensuojelun tukitoimet perustuvat yhdessä laadittavaan asiakassuunnitelmaan.
  • Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona toteutettavana ammatillisena tukena. Perhetyötä myönnetään sosiaalihuollon omatyöntekijän päätöksellä. Perhetyö voi sisältää esimerkiksi keskusteluapua tai käytännön tukea arjen tilanteissa.
  • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joissa aikuisten jaksaminen tai voimavarat eivät riitä täysin vastaamaan lapsen tarpeisiin.