Rakennusjärjestyksen uudistaminen

  • Tekninen lautakunta 11.5.2021 § 97
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.5.-19.6.2021
  • Tekninen lautakunta 18.1.2022 § 12
  • Kunnanhallitus 24.1.2022 § 26
  • Rakennusjärjestyksen luonnos nähtävillä 3.2.-5.3.2022
    Rakennusjärjestyksen luonnos liitteineen