Pariskunta kläsikädessä pidellen vauvan kenkiä

Tule mukaan kehittämään perhekeskusta!

Tervetuloa kehittämään perhekeskuksen toimintaa!

Janakkalassa kehitetään perhekeskustoimintaa, joka on osa sosiaali- ja terveysministeriön lapsi -ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Perhekeskusmalli tuo matalan kynnyksen palvelut ja avoimet kohtaamispaikat lasten ja perheiden lähelle. Tavoitteena on tarjota perheille oikea-aikaista tukea monialaisesti.

Tule mukaan antamaan omat ajatuksesi ja kokemuksesi osaksi yhteistä kehittämistyötä!
Toivomme mukaan perheitä ympäri Janakkalaa, tarkoitus on saada perheiden oma ääni ja mielipiteet kuuluviin!

Ilmoittaudu perhekeskuksen kehittämisryhmään