Raportti perhekeskuksen toimintamallin kehittämisestä 2017-2018

Tavoitteenamme on luoda lapsi- ja perhelähtöisiä palvelurakenteita. Meille on kertynyt tietoa perhekeskuksen toiminnasta ja kehittämisestä ensimmäisen vuoden ajalta. Voit lukea kehittämistyöstämme ja sen tuloksista tästä raportista.

Laaja uudistus on kuitenkin vasta alussa. Palvelut ja toiminnat kehittyvät vastaamaan paikallisiin tarpeisiin vain kaikkien tahojen pitkäjänteisellä yhteisellä kehittämistyöllä. Perheiden osallisuus on käytännön kehittämisessä ratkaisevinta.Tervetuloa mukaan kehittämään perhekeskuksen toimintamallia ja lapsiystävällistä kuntaa!

Raportissa on kuvattu perhekeskuksen kehittämistyötä ja käytännön esimerkkejä uudistuksesta valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ajalta (LAPE 2017-2018/ Oma Häme). Ohjelman yhtenä tavoitteena on ollut kehittää perhekeskusmalleja ja ottaa perhekeskukset käyttöön kaikkialla Suomessa. Perhekeskukset verkostoivat lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi tukemaan arjessa pärjäämistä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan kanssa. Meillä on ollut ilo olla mukana myös Tampereen yliopiston tapaustutkimuksessa perhekeskuksen kehittämisestä (Osa Häme).

Lisätietoja raporttiin liittyen:
Päivi Mustonen, psykologi
Puh. 03 680 1441, 019 758 0441
paivi.mustonen@janakkala.fi