Eläintenpito ja pitopaikka

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi alla luetelluista eläimistä, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi.
Velvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä, joilla ei ole maatilaa, tai jotka pitävät eläimiä vain lyhyen ajan (kesälaidunnus, tapahtumat).

Rekisteröitäviä eläimiä ovat

♦ nautaeläimet                        ♦ hevoseläimet

♦ siat (myös minipossut)         ♦ siipikarja

♦ lampaat ja vuohet                 ♦ turkiseläimet

♦ mehiläiset ja kimalaiset        ♦ laamat

♦ alpakat

♦ hirvi- ja kamelieläimet

Eläinten pitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Ruokavirasto avasi Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin  eläintenpitäjien käyttöön elokuussa 2021. Voit tehdä eläinten pitopaikkoihin ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset yhdellä ilmoituksella sähköisen asioinnin kautta. Voit myös päivittää ja muokata aiemmin ilmoitettuja tietoja palvelussa. Sovellukseen kirjaudutaan suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Voit kytkeä eläintenpitotietosi, pitopaikkasi sekä haaskapaikkasi rekisterissä henkilötunnukseesi, maatilasi maatilatunnukseen tai yrityksesi y-tunnukseen. Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille.

Tietoa eläintenpidosta, rekisteröinnistä sekä lomakkeet ilmoituksia varten saa Ruokaviraston sivuilta tai maaseutupalveluista.