Kylät

Kylätoiminta on muuttunut nopeasti viimeisten vuosien aikana. Maaseutuasuminen on kohonnut yhdeksi hyvän elämän peruspilariksi. Turvallisuus, asumisväljyys ja luonnon läheisyys ovat saaneet aikaan halun asua kylissä ja maaseudulla. Kyläyhdistys on useimmissa kylissä merkittävin vastuunkantaja ja toimija. Kylätoiminnassa tavoitteena on, että asukkaat yksilöinä ja kotitalouksina saavat konkreettista hyötyä kylätoiminnasta. Kylien on osallistuttava aktiivisesti palveluidensa turvaamiseen maaseudulla. Samalla he voivat kokea henkilökohtaista mielihyvää kuulumisesta kylätoimintaan. Kylätoiminta ei välttämättä selviä kaikista haasteista yksin. Hyvän virkeän kylän toteuttamisessa on tärkeää, että kylät tekisivät avointa yhteistyötä muiden kylien ja paikallistoimijoiden kanssa.

Janakkalan kunta tukee kylätoimintaa vuosittain myöntämällä yleis- ja kohdeavustuksia.

Kyläyhdistyksien omilla nettisivuilla on tietoa esim. vuokrattavista tiloista.

 

Tietopaketteja kylätoimintaan

Suomen Kylätoiminta ry on koonnut oppaita ja ohjeita kylätoimintaan: https://suomenkylat.fi/toimijalle/

  • Kyläyhdistyksen mallisäännöt
  • Vinkkejä tiedottamiseen
  • Yhteisötalouden käsikirja
  • Ohjeita kyläsuunnitteluun
  • Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia
  • Välivuokrausmalli

Tutustu kyliin ja kyläyhdistyksiin:

Kyläavustusten haku 2018

Kylien toiminta-avustusta voi hakea perusavustuksena ja/tai kohdeavustuksena. Perusavustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Kohdeavustuksessa tulee hakemuksessa ilmetä kohde, jonka toteutukseen avustusta halutaan ja paljonko kohteen toteutus tai hankinta maksaa.

Kohdeavustusten haku alkaa 29.3.2018 ja päättyy 30.4.2018. Avustuspäätökset pyritään tuomaan 15.5.2018 teknisen lautakunnan kokoukseen.

Avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella. Lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna joko sähköisesti kirjaamo@janakkala.fi tai paperisena osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Tässä linkki hakulomakkeeseen.

Yleisavustuslomake