Janakkalan monikulttuurisuusohjelma

Monikulttuurisuus on monin tavoin ajankohtainen myös Janakkalassa. Kunnassa asui vuoden 2015 lopulla 370 maahanmuuttajaa: kaikkinensa kunnassa puhutaan noin 35 eri kieltä. Janakkalan kunnan tarjoamat palvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille. On tärkeää, että kunnan palveluissa maahanmuuttajiin liittyvät erityiskysymykset huomioidaan. Samanaikaisesti on muistettava, etteivät maahanmuuttajien palvelut jää irrallisiksi muista kunnan palveluista.

Onnistuneessa kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan saadaan myös maahanmuuttajien voimavarat käyttöön. Eri kulttuureista tulevien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää kunnalta ja muilta  toimijoilta erilaisuuden huomioon ottavaa palveluosaamista.

Laki kotoutumisen edistämisestä (voimaan 1.9.2011) 32 § mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelmaa kutsutaan yleisesti myös monikulttuurisuusohjelmaksi.