Tukea opiskeluun

Älä jää yksin ongelmien kanssa, pyydä rohkeasti apua!

Tärkeintä on, että otat yhteyttä (esim. Wilman kautta) keneen tahansa lukion henkilökuntaan kuuluvaan, koski asiasi mitä tahansa.

 

Ryhmänohjaaja
 • opiskelun arkeen liittyvät asiat
Aineenopettajat
 • tiettyyn oppiaineeseen liittyvät asiat, esim. tukiopetus
Erityisopettaja
 • lukivaikeus, muut oppimisvaikeudet
Opinto-ohjaaja
 • lukio-opintojen suunnittelu, suorittaminen ja eteneminen
 • ylioppilaskirjoitukset
 • tulevaisuuden suunnitelmat
Terveydenhoitaja
 • terveyteen ja jaksamiseen liittyvät asiat
Kuraattori
 • esim. opiskeluun liitttyvät paineet, ihmissuhdeongelmat, taloudelliset huolet, vapaa-aikaan liittyvät asiat, päihteet, psyykkiset vaikeudet
Nuorten psykologi
 • mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja huolet

Opiskeluhuollon henkilökunnan yhteystiedot

 

Tutorit
 • vanhempien opiskelijoiden vinkit opiskeluun ja lukioelämään
Digitutorit
 • vertaistukea tieto- ja viestintätekniikan käyttöön