Lukiodiplomit

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa (musiikki, kuvataide, liikunta, tekstiilityö, puheviestinnän päättökoe). Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Jos olet kiinnostunut asiasta, niin juttele asiasta kyseisen aineen opettajan kanssa.

Lisätietoa lukiodiplomeista: www.edu.fi/lukiodiplomit