Apua opiskeluun

Älä jää yksin ongelmien kanssa, pyydä rohkeasti apua!

Tärkeintä on, että otat yhteyttä (esim. Wilman kautta) keneen tahansa lukion henkilökuntaan kuuluvaan, koski asiasi mitä tahansa.

 

Ryhmänohjaaja
  • opiskelun arkeen liittyvät asiat
Aineenopettajat
  • tiettyyn oppiaineeseen liittyvät asiat, esim. tukiopetus
Erityisopettaja (Tervakoski ja Turenki Jukka Mylly, Turenki Juha Kinnunen)
  • lukivaikeus, muut oppimisvaikeudet
Opinto-ohjaaja (Olli Pöyry)
  • lukio-opintojen suunnittelu, suorittaminen ja eteneminen
  • ylioppilaskirjoitukset
  • tulevaisuuden suunnitelmat
Terveydenhoitaja (Tervakoski Merja Hallikainen, Turenki Eija Heimonen)
  • terveyteen ja jaksamiseen liittyvät asiat
Kuraattori (Tervakoski Reija Sailio, Turenki Teija Kukkonen)
  • esim. opiskeluun liitttyvät paineet, ihmissuhdeongelmat, taloudelliset huolet, vapaa-aikaan liittyvät asiat, päihteet, psyykkiset vaikeudet
Tutorit
  • vanhempien opiskelijoiden vinkit opiskeluun ja lukioelämään
Digitutorit
  • vertaistukea tieto- ja viestintätekniikan käyttöön