Hakijoille

Tervehdys Janakkalan lukioon hakenut ysiluokkalainen ja ysiluokkalaisen huoltaja!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnan etenemisestä, lukio-opiskelusta, ensimmäisen opiskeluvuoden kurssivalinnoista sekä kurssivalintojen ja jatko-opintojen kytköksistä.


SIIRTYMINEN JANAKKALAN LUKION OPISKELIJAKSI

huhti-elokuu 2018

 

 1. KURSSIVALINTOJEN TEKEMINEN (huhtikuu)
  • Koskee hakijoita, joiden ensisijainen hakukohde on Janakkalan lukio.
  • Muualta kuin Janakkalan kunnan yläkouluista siirtyvien opiskelijoiden kurssivalinnat voidaan tehdä myös joko opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa koululla tai lukion alkaessa elokuussa.
  • Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssivalinnat tehdään kevään aikana ohjatusti ryhmissä.
  • Kurssivalintojen ryhmät, ajankohdat ja paikat ks. alla
  • Onnistuneiden kurssivalintojen tekemiseksi tulevan opiskelijan ja huoltajan kannattaa tutustua ja perehtyä tältä sivulta löytyvään kurssivalintoja ja lukio-opiskelua käsittelevään materiaaliin.
  • HUOM! Kurssivalinnat tehdään vain ensimmäiselle opiskeluvuodelle eli koko lukion aikaisia kurssivalintoja ei siis tehdä. Lisäksi opiskelija voi aina muuttaa kurssivalintojaan.
 2. RYHMIEN MUODOSTAMINEN
  • Tervakosken toimipisteen uusista opiskelijoista muodostetaan yksi ryhmä (1C).
  • Turengin toimipisteen uusista opiskelijoista muodostetaan kaksi ryhmää (1A ja 1B).
  • Jako ryhmiin tapahtuu pääsääntöisesti sukunimien perusteella aakkosjärjestyksessä (A-Ö).
  • Urheilulinjan opiskelijat sijoitetaan lukujärjestysteknisistä syistä B-ryhmään.
  • Lopullinen ryhmäjako valmistuu kesällä, kun tiedämme tulevan ensimmäisen vuosikurssin ”lopullisen kokoonpanon”.
 3. TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN (aikaisintaan 14.6.2018)
  • Tieto opiskelijavalinnan tuloksista
  • HUOM! Opiskelupaikka varmistuu vasta tässä vaiheessa.
  • Lista Janakkalan lukioon hyväksytyista opiskelijoista julkaistaan lukion verkkosivujen Ajankohtaista-alasivulla.
 4. OPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN (viimeistään 28.6.2018)
  • HUOM! Opiskelupaikka on vahvistettava erikseen.
  • Ilmoittautuminen opiskelijaksi Janakkalan lukioon tapahtuu kesäkuussa yhteishaun tulosten varmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.6.2018.
  • Opiskelupaikan vahvistaminen tehdään sähköisesti lukion verkkosivuilla tai Opintopolussa hakijan sähköpostiin tulevan linkin kautta.
 5. KIRJA- JA LAITEHANKINNAT (kesä)
 6. LUKUVUODEN ALKU (8.8.2018)
  • Lukion alkaessa ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutorit, aineenopettajat ja lukion muu henkilökunta opastavat uudet opiskelijat lukiopolun alkuun.
  • Ensimmäinen jakso on hieman tulevia jaksoja kevyempi.

KURSSIVALINTOJEN AJANKOHDAT

 

 • Tervakosken yhteiskoulun oppilaat
  • 9B ja 9C pe 20.4.2018 klo 9.30-10.45 luokka E202 ATK
  • 9D pe 20.4.2018 klo 11.00-12.15 luokka E202 ATK
  • extratilaisuus poissaolleille pe 27.4.2018 klo 11.15-12.30 luokka E202 ATK
 • Turengin yhteiskoulun oppilaat
  • 9C ja 9D ma 16.4.2018 klo 9.30-10.45 luokka 107
  • 9A ja 9B ma 16.4.2018 klo 12.45-14.00 luokka 107
  • 9E ja 9F ti 17.4.2018 klo 9.30-10.45 luokka 107
  • extratilaisuus poissaolleille ke 25.4.2018 klo 8.00-9.15 luokka 107
  • extra-extratilaisuus ma 21.5. klo 12.45-14.00 luokka 107
 • Muista yläkouluista siirtyvien opiskelijoiden kurssivalinnat voidaan tehdä joko opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa koululla tai lukion alkaessa elokuussa.

URHEILULINJALLE HAKENEIDEN HAASTATTELUT

 

Urheilulinja yhteysopettaja Leena Peltonen ja valmentaja Jari Kataja haastattelevat URLI:lle hakeneet. Haastattelun ajankohta ja paikka ilmoitetaan hakijoille hyvissä ajoin.

Haastatteluaikataulu


LUKIO-OPINNOT PÄHKINÄNKUORESSA

 

Lukio-opiskelun tärkeimmät asiat ja numerot tiivistetysti

Vinkit lukion alkuun (TutorHouse)


ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN KURSSIVALINNAT

 

Ohjeet kurssivalintojen pohtimiseen

Janakkalan lukion kurssikuvaukset (mitä kurssit pitävät sisällään)


JATKO-OPINNOT JA LUKION AINEVALINNAT

 

Lukion opinto-ohjauksen verkkosivuilta (kohta Lukion ainevalinnat ja jatko-opinnot) löydät vastaukset mm. seuraaviin oppiaineipohjaisiin kysymyksiin:

 • Mitä oppiaineita suositellaan opiskeltavaksi ja/tai kirjoitettavaksi, jos aikoo pyrkiä opiskelemaan tietylle alalle?
 • Miten lukion oppiaineita voi hyödyntää pohtiessa lukion jälkeisiä jatko-opintovaihtoehtoja?
 • Mitä eri jatko-opintovaihtoehtoja on olemassa tietystä tai tietyistä oppiaineista kiinnostuneelle lukiolaiselle?