Hakijoille

Tervehdys Janakkalan lukioon hakenut ysiluokkalainen ja ysiluokkalaisen huoltaja!

Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijavalinnan etenemisestä, lukio-opiskelusta, ensimmäisen opiskeluvuoden kurssivalinnoista sekä kurssivalintojen ja jatko-opintojen kytköksistä.


SIIRTYMINEN JANAKKALAN LUKION OPISKELIJAKSI

huhti-elokuu 2019

 

 1. KURSSIVALINTOJEN TEKEMINEN (huhtikuu)
  • Koskee hakijoita, joiden ensisijainen hakukohde on Janakkalan lukio.
  • Muualta kuin Janakkalan kunnan yläkouluista siirtyvien opiskelijoiden kurssivalinnat voidaan tehdä joko opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa koululla tai lukion alkaessa elokuussa.
  • Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssivalinnat tehdään kevään aikana ohjatusti ryhmissä. Kurssivalintojen ryhmät, ajankohdat ja paikat löytyvät tältä sivulta.
  • Onnistuneiden kurssivalintojen tekemiseksi tulevan opiskelijan ja huoltajan kannattaa tutustua ja perehtyä tältä sivulta löytyvään kurssivalintoja ja lukio-opiskelua käsittelevään materiaaliin. HUOM! Kurssivalinnat tehdään vain ensimmäiselle opiskeluvuodelle eli koko lukion aikaisia kurssivalintoja ei siis tehdä. Lisäksi opiskelija voi aina muuttaa kurssivalintojaan.
 2. RYHMIEN MUODOSTAMINEN
  • Tervakosken toimipisteen uusista opiskelijoista muodostetaan yksi ryhmä (1C).
  • Turengin toimipisteen uusista opiskelijoista muodostetaan kaksi ryhmää (1A ja 1B).
  • Jako ryhmiin tapahtuu pääsääntöisesti sukunimien perusteella aakkosjärjestyksessä (A-Ö).
  • Urheilulinjan opiskelijat sijoitetaan lukujärjestysteknisistä syistä B-ryhmään.
  • Lopullinen ryhmäjako valmistuu kesällä, kun tiedämme tulevan ensimmäisen vuosikurssin ”lopullisen kokoonpanon”.
 3. TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN (aikaisintaan 13.6.2019)
  • HUOM! Opiskelupaikka varmistuu vasta tässä vaiheessa.
  • Oma Opintopolku -palvelu lähettää hakijalle tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostilla.
  • Lista Janakkalan lukioon hyväksytyista opiskelijoista julkaistaan myös lukion verkkosivujen Ajankohtaista-osiossa.
 4. OPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN (viimeistään 27.6.2019)
  • HUOM! Opiskelupaikka on vahvistettava erikseen.
  • Ilmoittautuminen opiskelijaksi Janakkalan lukioon tapahtuu kesäkuussa yhteishaun tulosten varmistuttua, kuitenkin viimeistään 27.6.2019.
  • Opiskelupaikan vahvistaminen tehdään sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa hakijan sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.
 5. KIRJA- JA LAITEHANKINNAT (kesä)
 6. LUKUVUODEN ALKU (8.8.2019)
  • Lukion alkaessa ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, tutorit, aineenopettajat ja lukion muu henkilökunta opastavat uudet opiskelijat lukiopolun alkuun.

KURSSIVALINTOJEN AJANKOHDAT

 

 • Tervakosken yhteiskoulun oppilaat torstai 11.4.2019 luokka E202 ATK
  • 9D:n, 9E:n ja 9F:n oppilaat klo 8.00-9.15
  • 9C:n oppilaat klo 11.00-12.15
  • 9B:n oppilaat klo 12.45-14.00
 • Turengin yhteiskoulun oppilaat keskiviikko 10.4.2019 luokka 107
  • 9E:n oppilaat klo 8.00-9.15
  • 9D:n oppilaat klo 9.30-10.45
  • 9A:n ja 9F:n oppilaat klo 11.15-12.30
  • 9B:n ja 9C:n oppilaat klo 12.45-14.00
 • Muista yläkouluista siirtyvien opiskelijoiden kurssivalinnat tehdään joko opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa koululla tai lukion alkaessa elokuussa.

URHEILULINJALLE HAKENEIDEN HAASTATTELUT

 

Urheilulinja yhteysopettaja Leena Peltonen ja valmentaja Jari Kataja haastattelevat URLI:lle hakeneet. Haastattelun ajankohta ja paikka ilmoitetaan hakijoille hyvissä ajoin.


LUKIO-OPINNOT PÄHKINÄNKUORESSA

 

Lukio-opiskelun tärkeimmät asiat ja numerot tiivistetysti

Vinkit lukion alkuun (TutorHouse)


ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN KURSSIVALINNAT

 

Ohjeet kurssivalintojen pohtimiseen

Janakkalan lukion kurssikuvaukset (mitä kurssit pitävät sisällään)

Kurssivalintalomake Tervakoski (jaetaan ja täytetään kurssivalintatunnilla)

Kurssivalintalomake Turenki (jaetaan ja täytetään kurssivalintatunnilla)


JATKO-OPINNOT JA LUKION AINEVALINNAT

 

Lukion opinto-ohjauksen verkkosivuilta (kohta Lukion ainevalinnat ja jatko-opinnot) löydät vastaukset mm. seuraaviin oppiaineipohjaisiin kysymyksiin:

 • Mitä oppiaineita suositellaan opiskeltavaksi ja/tai kirjoitettavaksi, jos aikoo pyrkiä opiskelemaan tietylle alalle?
 • Miten lukion oppiaineita voi hyödyntää pohtiessa lukion jälkeisiä jatko-opintovaihtoehtoja?
 • Mitä eri jatko-opintovaihtoehtoja on olemassa tietystä tai tietyistä oppiaineista kiinnostuneelle lukiolaiselle?