Janakkalan piirretty maskotti-ilves juoksee Turengin liikuntahallin salissa.

Osallistu liikkuen iästä viis! -hanke

Janakkalan kunnassa toteutettiin 10.8.2020–10.2.2021 liikuntapalveluiden ja pakolaisten kotouttamispalveluiden yhteinen Osallistu liikkuen iästä viis! – hanke, johon saatiin avustusta Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen tavoitteisiin – syrjäytymisen ehkäisyyn, osallisuuden lisäämiseen ja terveyden edistämiseen – tähdättiin monin eri toimenpitein. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi hankkeessa luotiin Avoin liikuntaryhmä –toimintamalli. Siinä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa tarjotaan kaikille kuntalaisille liikkumisen mahdollistavia paikkoja ja ohjausta matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumista, sitoutumista tai maksua. Hankkeen aikana koronarajoitusten vuoksi toimintamallia ei päästy toteuttamaan täysimittaisesti. Yhteistyössä Turengin Jehut ry:n kanssa saatiin kuitenkin järjestettyä kaikille avoimia perheliikuntavuoroja ja liikuntavuoroja alle 20-vuotiaille Turengissa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset lähiliikuntapaikkoihin. Kaikista hankkeen aikana toteutetuista liikuntaryhmistä juuri pakolaistaustaisille suunnatut liikunta- ja lajikokeilut olivat selvästi suosituimpia. Runsas osallistujamäärä kertoo kohderyhmän sitoutuneisuudesta ja todellisesta tarpeesta ohjatulle liikuntatoiminnalle, jossa tutustutaan kotikuntaan ja sen harrastusmahdollisuuksiin sekä edistetään kohtaamisia kantasuomalaisten kanssa.

Yhtenä toimenpiteenä hankkeessa toteutettiin digitaalisen liikuntaneuvonnan pilotti pakolaistaustaisille kuntalaisille, jossa henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan tukena hyödynnettiin aktiivisuusrannekkeita. Hankkeen tavoitteisiin peilaten digitaalisen liikuntaneuvonnan pilotti oli terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa.

Hankkeessa myös kuvattiin vinkkivideoita kirjastojen liikuntavälinelainaamon välineille yhdessä Nuorten työpaja Kinon kanssa. Videoprojekti oli työpajan nuorille antoisa oppimiskokemus. Videot löytyvät Janakkalan kunnan Youtube-kanavalta sekä nettisivuilta. Liikuntavälinelainaamo on toistaiseksi tauolla koronavirusepidemian vuoksi, mutta sen aukeamisesta tiedotetaan kunnan nettisivuilla.

Hankkeen vaikutukset tavoitteiden näkökulmasta

Hankkeen vaikutukset olivat merkittäviä erityisesti pakolaistaustaisille kuntalaisille. Lisäksi positiiviset vaikutukset ylettyivät kaikkiin kuntalaisiin ja urheiluseuratoimijoihin siten, että hanke lisäsi kaksisuuntaista vuorovaikutusta kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten välillä niin lenkkipoluilla, pelikentillä, uimahallissa kuin videoprojektissakin.

Liikuntakokeiluilla karttui pakolaistaustaisten tieto siitä, missä, mitä ja miten Janakkalassa voi harrastaa. Näin edistettiin myös lähiympäristön tuntemusta ja kotoutumista: tuttu ympäristö on helpompi kokea omaksi ja turvalliseksi. Kasvatuksellisesta näkökulmasta hankkeella oli vaikutus perheiden yhteiseen liikkumiseen, sillä hankkeen aikana koettiin lukuisia iloisia liikuntahetkiä koko perheen voimin ja ymmärrys harrastamisen merkityksestä hyvinvoinnille kasvoi. Hankkeen toiminnot toteutettiin selkosuomella, joten hanke tuki myös maahanmuuttajataustaisten kielenoppimista.

Kaikkinensa hankkeessa toteutettiin 77 liikuntakertaa, joiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 726 henkilöä. Jokainen näistä liikkeellelähdöistä tukee terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen tärkeä havainto oli, että selkokielisyys niin viestinnässä kuin itse liikuntatoiminnassakin mahdollistaa jokaisen osallistumisen taustasta ja äidinkielestä riippumatta. Selkokielisyyteen on kiinnitettävä huomiota, mikäli halutaan tavoittaa ja osallistaa mahdollisimman moni kuntalainen.

Lisätietoja

Leila Gröndahl, liikuntapäällikkö
p. 03 680 1801
leila.grondahl@janakkala.fi