Avustukset ja vuorohaut

Vapaiden kenttä- ja sisätilavuorojen tiedustelu

Vapaita kenttä- ja sisäliikuntatilojen vuoroja voi tiedustella liikuntapäälliköltä inkeri.jortikka@janakkala.fi

Koulut vastaavat omista liikuntatiloistaan ja koulujen vapaiden vuorojen kohdalla tietoa saa rehtorilta.

 

Janakkalan kunnan sisäliikuntatilojen vuorojen haku

Liikuntahallin kesävuorot 2019 haetaan 1.3.- 31.3.2019, päätökset viimeistään 15.4.2019.

Talvikauden vuorot 2019-2020 liikuntahallille ja koulujen liikuntasaleihin haetaan 1.3.-31.3.2019. Päivitetyt lomakkeet tämän sivun alalaidassa hakuaikana.

Jokaiseen vuorohakuun on oma lomakkeensa:

 • Liikuntahallin kesävuorot 2019
 • Liikuntahallin talvikauden vuorot 2019-2020
 • Koulujen liikuntasalien vuorot 2019-2020

Lisäksi tälle vuodelle on laadittu valmis LIITE, johon vuoroa hakeva seura erittelee joukkueet/harjoitusryhmät. Liite tulee palauttaa yhdessä hakulomakkeen kanssa.

 

Koulujen saleissa käyttövuoroja myönnettäessä pyritään ottamaan huomioon salien tilat ja varusteet kunkin lajin harrastamisen kannalta. Seuraforumissa 13.12.2018 listattiin seuraavanlaisia huomioita liittyen koulujen salien soveltuvuuteen:

 • Harvialan koulu
  • Salibandy kerhotoiminta alakouluikäiset+alakouluikäiset, kuntoliikunta
 • Leppäkosken koulu
  • Kuntoliikunta
  • Salibandy kerhotoiminta alle kouluikäiset, aikuisten sähly, kuntoliikunta
 • Tervakosken koulu
  • Yläsali: jalkapallojuniorit, kuntoliikunta, yu kerhot + koululaiset, kuntoliikunta, sulkapallo, salibandy kerho ja harrastetoiminta.
  • Alasali: Paini aloittelevat ja nallepaini, oheisharjoittelu. HUOM: salissa käytettävä aina sukkia tai sisäpelikenkiä, ei ulkokenkiä tai paljaita varpaita!
 • Turengin koulu
  • Yläsali: alle 10 vuotiaiden jalkapallo. Salibandy kerho ja harraste, aikuisten sähly, lentopallo, kuntoliikunta
  • Painisali: edustuspaini, aloittelijat ja oheisharjoittelu muissa lajeissa.
 • Tervakosken yhteiskoulu
  • Frisbeegolf puttaus + heittoharjoitukset, aikuisten ja junioreiden salibandy, kuntoliikunta, kerho + harrastussähly.
 • Turengin yhteiskoulu
  • yläsali: Alle 10 vuotiaiden jalkapallo + fysiikkatreenit, liikuntaleikkikoulu, harraste ja kuntoliikunta.
  • alasali: yleisurheilukoulu, jumpat

 

Janakkalan kunnan ulkokenttien vuorojen hakuaikataulu

Janakkalan kunnan ulkokenttien vuorojen haku käynnistyy 2.1.2019

Liikuntapalvelut julistaa ulkokenttien vuorot haettavaksi 2.1.-31.1.2019.

Urheiluseura / liikuntajärjestö hakee vuorot keskitetysti yhdellä hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. (Ei niin, että jokainen joukkue tai jaosto tekisi oman hakemuksensa).

Tämän sivun alalaidasta kohdasta liitteet löytyvät: Hakulomake, ohjeet, vuorojaon periaatteet, teknisen lautakunnan hyväksymät maksut ja taksat

Ulkokenttien toimintakausi 1.4. – 31.10.2019 (Kauden aloitus riippuu vallitsevista sääolosuhteista, luvan kentän käyttöön antaa liikuntapäällikkö).

Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut

Janakkalan kenttä- ja sisäliikuntatilojen vakiovuoroihin ensisijaisesti oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt, jotka järjestävät toimintaa janakkalalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Harjoitusryhmien kilpaurheilijoista ja harrastajista on vähintään puolet oltava janakkalalaisia. Vuoroja jaettaessa etusijalla ovat liikunta-avustuksen piiriin kuuluvat janakkalalaiset urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. Vapaaksi jääneitä vuoroja voidaan jakaa janakkalalaisille muille tahoille.

Päätökset

Ulkokenttien ja liikuntahallin vuoroista päättää liikuntapäällikkö. Tarvittaessa käydään hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden kesken neuvottelu kenttien osalta maalis-huhtikuun aikana ja liikuntahallin osalta toukokuun aikana. Ulkokenttävuorojen päätöksestä tiedotetaan helmikuun loppuun mennessä. Liikuntahallin osalta päätöksestä tiedotetaan kesänvuorojen osalta huhtikuun puoliväliin mennessä ja talvikauden osalta toukokuun loppuun mennessä. Koulutilojen käytöstä päättää kunkin koulun rehtori liikuntapäällikön ehdotuksen pohjalta.

Janakkalan kunnan kenttä- ja sisätilavuorojakoperusteet löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta.

Vuorojakoperusteet sisältää seuraavat aiheet:

 • Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut
 • Hakuajat ja toimintakaudet
 • Hakumenettely
 • Päätökset
 • Saadun vuoron vastaanottaminen
 • Turnaukset, kilpailut ja muut yksittäistapahtumat LIIKUNTAHALLISSA
 • Vuoron peruminen tilapäisesti
 • Myönnetyn vuoron peruminen kokonaan
 • Liikuntahallin seurakaapit ja varastotilat
 • Seuranta ja valvonta
 • Maksut
 • Timmi -kalenterin ylläpito
 • Yleinen järjestys
 • Vuorojakoperusteet

Liikuntapalveluiden kenttä- ja sisätila taksat löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta. Omat hinnastot ulkokenttien ja liikuntahallin osalta.

Avustukset

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Yleistä
 • Avustusten jakoperusteet löytyvät tämän sivu alalaidasta Liitteet-kohdasta.
 • Hakulomakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta
 • Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi

Avustukseen oikeutetut

 • Avustusta myönnetään rekisteröidylle janakkalalaiselle urheiluseuralle tai liikuntajärjestölle taikka sellaiselle muulle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on sääntöjensä ja toimintansa mukaan liikunnan järjestäminen ja/tai muu liikuntaa edistävä toiminta.
 • Erityisestä syystä myös muu liikunnan alalla toimiva järjestö voidaan hyväksyä avustusta saavaksi järjestöksi.
 • Uudelle järjestölle ei myönnetä avustusta ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Avustustyypit

Avustukset voivat olla yleisavustuksia ja kohdeavustuksia.

 • Yleisavustusta myönnetään kaikille sitä hakeneille yhdistyksille ja järjestöille, jotka täyttävät avustuksen saamisen yleiset edellytykset. Yleisavustusten hakuaika päättyi 30.4.2018.
 • Kohdeavustukset myönnetään jälkikäteen, jo toteutuneiden toimintojen perusteella. Kohdeavustusta voidaan myöntää koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin, leiritoimintakuluihin ja muihin kohteisiin lautakunnan harkinnan mukaan. Kohdeavustushakemukseen on liitettävä tositteet (jäljennökset) aiheutuneista kuluista. Kohdeavustusten hakuaika päättyy 1.10.2018.

Avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Hakulomake ja liitteet

Liitteet:

 • Tasekirja (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu ja tilintarkastuskertomus) edelliseltä vuodelta. Tasekirjan tietoja voidaan täydentää 30.4. saakka. Jos liitteitä ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Havaitut virheet ja puutteet tulee korjata kahden viikon kuluessa täydennyspyynnöstä lukien.
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta mille avustusta haetaan
 • Yhdistyksen säännöt uudelta hakijalta tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen jälkeen

Lisätietolomake
Lisätietolomakkeessa pyydetään kertomaan lyhyesti mm.

 • toiminnan keskeiset tavoitteet
 • toiminnan keskeiset tulokset eli avainsuoritteet
 • talouden suunnittelu ja seuranta

Järjestön pitää asettaa toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa. Talousosassa seurataan asetettujen suoritteiden toimintamenoja ja -tuloja.