Avustukset ja vuorohaut

Kohdeavustusten haku käynnistyy

Teknisen lautakunnan kohdeavustusten haku alkaa 29.8.2018 ja päättyy 1.10.2018.

Tekninen lautakunta myöntää kohdeavustuksia harkinnanvaraisesti janakkalalaiseen liikuntatoimintaan. Vuoden 2018 kohdeavustusta voidaan myöntää vain kuluihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.11.2017-1.10.2018.

Hakulomake ja avustusten jakoperiaatteet löytyvät tämän sivun ala-osasta Liitteet-kohdasta.

Lomake ja liitteet tulee toimittaa hakuaikana sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@janakkala.fi

 

Vapaiden kenttä- ja sisätilavuorojen tiedustelu

Vapaita kenttä- ja sisäliikuntatilojen vuoroja voi tiedustella liikuntapäälliköltä inkeri.jortikka@janakkala.fi

Koulut vastaavat omista liikuntatiloistaan ja koulujen vapaiden vuorojen kohdalla tietoa saa rehtorilta.

 

Tervakosken uimahallin käyttövuorojen haku

Vuorojen hakui 9.5.- 31.5.2018.

Urheiluseura / liikuntajärjestö / muu hakijataho hakee vuorot keskitetysti yhdellä hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. (Ei niin, että jokainen joukkue tai jaosto tekisi oman hakemuksensa).

Tarvittavan lomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta.

Uimahallin voimassa olevat taksat löydät täältä

Janakkalan kunnan ulkokenttien ja sisätilojen vuorojen haku- ja päätösaikataulu

Tervakosken uuden tekonurmikentän vuorojen haku

Tervakosken uuden tekonurmikentän käyttövuorot olivat haettavana 3.7.-3.8.2018.

Ulkokenttien vuorot tulee olla haettuna 15.3.2018 mennessä.

Liikuntahallin kesävuorot 2018, talvikauden 2018-2019 vuorot liikuntahallille ja koulujen liikuntasaleihin tulee olla haettuna 31.3.2018 mennessä.

Ulkokenttien toimintakausi 1.4. – 31.10.2018 (Kauden aloitus riippuu vallitsevista sääolosuhteista, luvan kentän käyttöön antaa liikuntapäällikkö).
Kesän toimintakausi Turengin liikuntahallilla 1.5. – 31.7.2018. Koulujen liikuntasalit ovat kesäkauden suljettu.
Talvikauden 2018-2019 toimintakausi on Turengin liikuntahallilla 1.8.2018 – 31.4.2019 ja koulujen liikuntasaleissa 1.8.2018 – 31.5.2019. Jalkapallon, futsalin, pesäpallon ja yleisurheilun talvikausi sisäliikuntatiloissa alkaa marraskuun alusta.

Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut

Janakkalan kenttä- ja sisäliikuntatilojen vakiovuoroihin ensisijaisesti oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt, jotka järjestävät toimintaa janakkalalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Harjoitusryhmien kilpaurheilijoista ja harrastajista on vähintään puolet oltava janakkalalaisia. Vuoroja jaettaessa etusijalla ovat liikunta-avustuksen piiriin kuuluvat janakkalalaiset urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. Vapaaksi jääneitä vuoroja voidaan jakaa janakkalalaisille muille tahoille.

Päätökset

Ulkokenttien ja liikuntahallin vuoroista päättää liikuntapäällikkö. Tarvittaessa käydään hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden kesken neuvottelu kenttien osalta maalis-huhtikuun aikana ja liikuntahallin osalta toukokuun aikana. Ulkokenttävuorojen päätöksestä tiedotetaan 31.3. mennessä. Liikuntahallin osalta päätöksestä tiedotetaan 14.5.2018 mennessä. Koulutilojen käytöstä päättää kunkin koulun rehtori liikuntapäällikön ehdotuksen pohjalta.

Janakkalan kunnan kenttä- ja sisätilavuorojakoperusteet löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta.

Vuorojakoperusteet sisältää seuraavat aiheet:

 • Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut
 • Hakuajat ja toimintakaudet
 • Hakumenettely
 • Päätökset
 • Saadun vuoron vastaanottaminen
 • Turnaukset, kilpailut ja muut yksittäistapahtumat LIIKUNTAHALLISSA
 • Vuoron peruminen tilapäisesti
 • Myönnetyn vuoron peruminen kokonaan
 • Liikuntahallin seurakaapit ja varastotilat
 • Seuranta ja valvonta
 • Maksut
 • Timmi -kalenterin ylläpito
 • Yleinen järjestys
 • Vuorojakoperusteet

Liikuntapalveluiden kenttä- ja sisätila taksat löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta. Omat hinnastot ulkokenttien ja liikuntahallin osalta.

Avustukset

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Yleistä
 • Avustusten jakoperusteet löytyvät tämän sivu alalaidasta Liitteet-kohdasta.
 • Hakulomakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta
 • Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi

Avustukseen oikeutetut

 • Avustusta myönnetään rekisteröidylle janakkalalaiselle urheiluseuralle tai liikuntajärjestölle taikka sellaiselle muulle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on sääntöjensä ja toimintansa mukaan liikunnan järjestäminen ja/tai muu liikuntaa edistävä toiminta.
 • Erityisestä syystä myös muu liikunnan alalla toimiva järjestö voidaan hyväksyä avustusta saavaksi järjestöksi.
 • Uudelle järjestölle ei myönnetä avustusta ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Avustustyypit

Avustukset voivat olla yleisavustuksia ja kohdeavustuksia.

 • Yleisavustusta myönnetään kaikille sitä hakeneille yhdistyksille ja järjestöille, jotka täyttävät avustuksen saamisen yleiset edellytykset. Yleisavustusten hakuaika päättyi 30.4.2018.
 • Kohdeavustukset myönnetään jälkikäteen, jo toteutuneiden toimintojen perusteella. Kohdeavustusta voidaan myöntää koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin, leiritoimintakuluihin ja muihin kohteisiin lautakunnan harkinnan mukaan. Kohdeavustushakemukseen on liitettävä tositteet (jäljennökset) aiheutuneista kuluista. Kohdeavustusten hakuaika päättyy 1.10.2018.

Avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Hakulomake ja liitteet

Liitteet:

 • Tasekirja (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu ja tilintarkastuskertomus) edelliseltä vuodelta. Tasekirjan tietoja voidaan täydentää 30.4. saakka. Jos liitteitä ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Havaitut virheet ja puutteet tulee korjata kahden viikon kuluessa täydennyspyynnöstä lukien.
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta mille avustusta haetaan
 • Yhdistyksen säännöt uudelta hakijalta tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen jälkeen

Lisätietolomake
Lisätietolomakkeessa pyydetään kertomaan lyhyesti mm.

 • toiminnan keskeiset tavoitteet
 • toiminnan keskeiset tulokset eli avainsuoritteet
 • talouden suunnittelu ja seuranta

Järjestön pitää asettaa toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa. Talousosassa seurataan asetettujen suoritteiden toimintamenoja ja -tuloja.