Avustukset ja vuorohaut

Vapaiden kenttä- ja sisätilavuorojen tiedustelu

Vapaita kenttä- ja sisäliikuntatilojen vuoroja voi tiedustella liikuntapäälliköltä inkeri.jortikka@janakkala.fi

Koulut vastaavat omista liikuntatiloistaan ja koulujen vapaiden vuorojen kohdalla tietoa saa rehtorilta.

Tervakosken uimahallin käyttövuorojen haku 1.5.-31.5.2019

Liikuntapalvelut julistaa Tervakosken uimahallin käyttövuorot 12.8.2019-31.5.2020 haettavaksi 1.5-31.5.2019.

Urheiluseura/-järjestö hakee vuorot keskitetysti yhdellä hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. Hakulomake löytyy tämän sivun alalaidasta kohdasta liitteet.

Päätökset vuoroista kesäkuun aikana.

Vuoromaksut ovat teknisen lautakunnan määrittämät: Uimahallin hinnasto

Tärkeää: Uimahallin aukioloajan ulkopuolisten vuorojen vastuuhenkilön tulee osoittaa pelastustaitonsa uimahallin aukioloaikana uinninvalvojalle. Pelastussuorite suoritetaan isossa altaassa riippumatta siitä, että kumpi allas on käytössä vuorolaisella. Pelastussuorite: Hyppy isoon altaaseen matalasta päästä jalat edellä, uinti syvään päätyyn ja nuken sukeltaminen pohjasta + reunalle nosto yhtä mittaisena suorituksena. Pelastussuoritteen suorittaneen vastuuhenkilön paikalla olo on edellytys allasvuoron pitämiselle.

 

Janakkalan kunnan sisäliikuntatilojen vuorojen haku, hakuaikaa jatkettu 9.4.2019 saakka.

Liikuntahallin kesävuorot 2019 haetaan 1.3.- 31.3.2019, hakuaikaa jatkettu 9.4.2019 saakka, päätökset viimeistään 15.4.2019.

Talvikauden vuorot 2019-2020 liikuntahallille ja koulujen liikuntasaleihin haetaan 1.3.-31.3.2019, hakuaikaa jatkettu 9.4.2019 saakka. Päivitetyt lomakkeet tämän sivun alalaidassa hakuaikana.

Jokaiseen vuorohakuun on oma lomakkeensa:

 • Liikuntahallin kesävuorot 2019
 • Liikuntahallin talvikauden vuorot 2019-2020
 • Koulujen liikuntasalien vuorot 2019-2020

Lisäksi tälle vuodelle on laadittu valmis LIITE, johon vuoroa hakeva seura erittelee joukkueet/harjoitusryhmät. Liite tulee palauttaa yhdessä hakulomakkeen kanssa.

 

Koulujen saleissa käyttövuoroja myönnettäessä pyritään ottamaan huomioon salien tilat ja varusteet kunkin lajin harrastamisen kannalta. Seuraforumissa 13.12.2018 listattiin seuraavanlaisia huomioita liittyen koulujen salien soveltuvuuteen:

 • Harvialan koulu
  • Salibandy kerhotoiminta alakouluikäiset+alakouluikäiset, kuntoliikunta
 • Leppäkosken koulu
  • Kuntoliikunta
  • Salibandy kerhotoiminta alle kouluikäiset, aikuisten sähly, kuntoliikunta
 • Tervakosken koulu
  • Yläsali: jalkapallojuniorit, kuntoliikunta, yu kerhot + koululaiset, kuntoliikunta, sulkapallo, salibandy kerho ja harrastetoiminta.
  • Alasali: Paini aloittelevat ja nallepaini, oheisharjoittelu. HUOM: salissa käytettävä aina sukkia tai sisäpelikenkiä, ei ulkokenkiä tai paljaita varpaita!
 • Turengin koulu
  • Yläsali: alle 10 vuotiaiden jalkapallo. Salibandy kerho ja harraste, aikuisten sähly, lentopallo, kuntoliikunta
  • Painisali: edustuspaini, aloittelijat ja oheisharjoittelu muissa lajeissa.
 • Tervakosken yhteiskoulu
  • Frisbeegolf puttaus + heittoharjoitukset, aikuisten ja junioreiden salibandy, kuntoliikunta, kerho + harrastussähly.
 • Turengin yhteiskoulu
  • yläsali: Alle 10 vuotiaiden jalkapallo + fysiikkatreenit, liikuntaleikkikoulu, harraste ja kuntoliikunta.
  • alasali: yleisurheilukoulu, jumpat

 

Janakkalan kunnan ulkokenttien vuorojen hakuaikataulu

Janakkalan kunnan ulkokenttien vuorojen haku käynnistyy 2.1.2019

Liikuntapalvelut julistaa ulkokenttien vuorot haettavaksi 2.1.-31.1.2019.

Urheiluseura / liikuntajärjestö hakee vuorot keskitetysti yhdellä hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. (Ei niin, että jokainen joukkue tai jaosto tekisi oman hakemuksensa).

Tämän sivun alalaidasta kohdasta liitteet löytyvät: Hakulomake, ohjeet, vuorojaon periaatteet, teknisen lautakunnan hyväksymät maksut ja taksat

Ulkokenttien toimintakausi 1.4. – 31.10.2019 (Kauden aloitus riippuu vallitsevista sääolosuhteista, luvan kentän käyttöön antaa liikuntapäällikkö).

Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut

Janakkalan kenttä- ja sisäliikuntatilojen vakiovuoroihin ensisijaisesti oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt, jotka järjestävät toimintaa janakkalalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Harjoitusryhmien kilpaurheilijoista ja harrastajista on vähintään puolet oltava janakkalalaisia. Vuoroja jaettaessa etusijalla ovat liikunta-avustuksen piiriin kuuluvat janakkalalaiset urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. Vapaaksi jääneitä vuoroja voidaan jakaa janakkalalaisille muille tahoille.

Päätökset

Ulkokenttien ja liikuntahallin vuoroista päättää liikuntapäällikkö. Tarvittaessa käydään hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden kesken neuvottelu kenttien osalta maalis-huhtikuun aikana ja liikuntahallin osalta toukokuun aikana. Ulkokenttävuorojen päätöksestä tiedotetaan helmikuun loppuun mennessä. Liikuntahallin osalta päätöksestä tiedotetaan kesänvuorojen osalta huhtikuun puoliväliin mennessä ja talvikauden osalta toukokuun loppuun mennessä. Koulutilojen käytöstä päättää kunkin koulun rehtori liikuntapäällikön ehdotuksen pohjalta.

Janakkalan kunnan kenttä- ja sisätilavuorojakoperusteet löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta.

Vuorojakoperusteet sisältää seuraavat aiheet:

 • Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut
 • Hakuajat ja toimintakaudet
 • Hakumenettely
 • Päätökset
 • Saadun vuoron vastaanottaminen
 • Turnaukset, kilpailut ja muut yksittäistapahtumat LIIKUNTAHALLISSA
 • Vuoron peruminen tilapäisesti
 • Myönnetyn vuoron peruminen kokonaan
 • Liikuntahallin seurakaapit ja varastotilat
 • Seuranta ja valvonta
 • Maksut
 • Timmi -kalenterin ylläpito
 • Yleinen järjestys
 • Vuorojakoperusteet

Liikuntapalveluiden kenttä- ja sisätila taksat löydät tämän sivun alalaidasta Liitteet-kohdasta. Omat hinnastot ulkokenttien ja liikuntahallin osalta.

Avustukset

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Tekninen lautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustuksia harkinnanvaraisesti janakkalalaiseen liikuntatoimintaan. Liikuntapalvelujen avustusten jako tapahtuu valtuuston vuosittain talousarvioon hyväksymien määrärahojen puitteissa ja lautakunnan kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Avustusmuodot ovat yleisavustus sekä kohdeavustus. Tekninen lautakunta päättää avustuksista teknisen johtajan esittelyn pohjalta. Päätöksen teon valmistelijana toimii liikuntapäällikkö. Vuosittain valtuuston talousarvioon hyväksymät määrärahat jaetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten kesken teknisen lautakunnan päätöksellä.

Liikuntatoiminnan avustuksia myönnetään liikuntalain (10.4.2015/390) mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti. Järjestöjen muualta saamat avustukset sekä vakavaraisuus (omaisuus) vaikuttavat avustusten suuruuteen. Avustus voi olla enintään 35 % järjestön varsinaisen toiminnan kuluista.

Yleisavustustenhaku alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.4.2019. Ehdotus yleisavustustenjaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi 14.5.2019. Samassa kokouksessa päätetään kohdeavustuksiin osoitettava määräraha. Kohdeavustustenhaku alkaa 26.8.2019 ja päättyy 30.9.2019. Ehdotus kohdeavustustenjaosta tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi lokakuun lautakunnan kokoukseen.

Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Janakkalan Sanomat -lehdessä, Janakkalan kunnan www-sivuilla sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Säännöt ja yleiset jakoperusteet

Teknisen lautakunnan liikuntatoiminnan jakoperusteet janakkalalaisille seuroille ja yhdistyksille löytyvät tämän sivun alalaidasta Liitteet-otsikon alta.

 • Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.
 • Avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan ehdoton päihteettömyys ja sitoutuminen noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.
 • Avustuksen saajan tulee sopivassa yhteydessä julkisuudessa mainita, että Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on tukenut toimintaa
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti liikaa maksettu avustus on maksettava lyhentymättömänä takaisin kunnalle. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa.
 • Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä tekniseltä lautakunnalta

 Avustus voidaan myöntää yhdistykselle

 • hakuaikana Janakkalan kunnan kirjaamoon toimitetun kirjallisen hakemuksen (hakulomake ja liitteet) perusteella
 • joka on rekisteröity Janakkalaan
 • säännölliseen toimintaan, jonka tavoitteena on kuntalaisten aktivointi ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kunnan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa yhdessä kunnan kanssa.
 • , jonka toiminnan omarahoitus on osoitettavissa liite asiakirjoissa.
 • , joka on asettanut toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja
 • toiminnan tuloksia mittaa. Nämä ilmoitetaan lisätietolomakkeessa hakulomakkeen viimeisillä sivuilla.

 Avusta ei voi hyödyntää

 • liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §).
 • henkilökohtaisilla etukortteilla (S-bonus, Plussa ym.) tehtyihin hankintoihin, jotka on ostettu yhdistykselle. Verottajan näkökulmasta (verohallinnon ohje 29.1.2013) henkilökohtaisella etukortilla saadut rahahyvitykset tai etukupongit yms. katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi.
 • toimintaan, jossa Janakkalan kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan eikä kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • uudelle järjestölle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

Avustuksen käyttö

 • avustus pitää käyttää liikuntatoimintaan.
 • avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

Mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus avustuksen takaisinperintään.
Jos avustuksen tarpeessa tapahtuu muutos, on siitä ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@janakkala.fi tai postitse osoitteella Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Hakulomake ja liitteet

Hakulomake löytyy tämän sivun alalaidasta Liitteet kohdasta.

Voit myös hakea tulostetun lomakkeen Palvelutoimisto Lyylistä, kunnantalolta

 

Tekniselle lautakunnalle osoitetut avustushakemukset liiteasiakirjoineen toimitetaan hakuaikana

sähköisesti osoitteella: kirjaamo@janakkala.fi tai
postitse osoitteella: Janakkalan kunta, Kirjaamo, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

 

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että mahdollisissa täydennyspyynnöissä tietojen toimittamiseen annetaan aikaa 2 viikkoa täydennyspyynnöstä.