Viisaasti autolla

Autolla on oma merkittävä roolinsa liikennemuotojen joukossa. Se on usein välttämätön tavaroiden kuljettamisessa ja sellaisilla alueilla liikuttaessa, joissa ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja liikkumiseen. Lapsiperheen kuljetuksia auto helpottaa monissa tilanteissa ja myös lomamatkoilla se on kätevä kulkutapa. Autoa kuitenkin käytetään usein tarpeettomasti silloinkin, kun liikkuminen olisi mahdollista hoitaa muilla tavoilla, kuten kävellen tai pyörällä.

Tehokkain tapa vähentää päästöjä ja autoilun kustannuksia on autoilun vähentäminen. Esimerkiksi ketjuttamalla automatkoja eli yhdistelemällä erillisiä matkatarpeita sekä suunnittelemalla, missä järjestyksessä eri paikoissa käy päivän mittaan ja mitkä matkat voisi tehdä kävellen tai pyörällä, voi helposti vähentää turhia ajokilometrejä ja päästöjä.

Taloudellinen ajotapa

Taloudellinen ajotapa pienentää motorisoidun liikenteen päästöjä ja polttoainekustannuksia sekä huolto- ja korjauskuluja. Taloudellinen ajotapa, jossa ennakoidaan liikennetilanteita ja vältetään korkeita nopeuksia, parantaa myös liikenneturvallisuutta. Taloudellisella ajotavalla kuljettaja voi melko helposti päästä kymmenen prosentin kulutussäästöön, mikä keskivertoautoilijalla (18 000 km/v) tarkoittaa vuositasolla yli 200 euron säästöä. Autoilun taloudellisuuteen kuuluu myös vähän polttoainetta kuluttavan ja käyttötarpeisiin nähden sopivan ajoneuvon hankinta. Lisäksi polttoaineen kulutusta on mahdollista vähentää erilaisilla ajoneuvoon liittyvillä tekijöillä, kuten säännöllinen huolto, esilämmittimet, renkaat ja rengaspaineet.

Kimppakyydit ja joukkoliikenne

Kimppakyydissä henkilöautolla matkustaa useampi kuin yksi ihminen, mikä lisää autonkäytön tehokkuutta, säästää polttoainekuluja ja vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta. Kimppakyyti tarjoaa sosiaalisen vaihtoehdon yksin matkustamiselle sekä mahdollistaa myös kulujen jakamisen matkustajien kesken. Kimppakyydit sopivat erityisen hyvin suurille työpaikoille sekä harrastustoimintaan, jossa kulkijoita ja mahdollisia kuljetettavia on paljon, matkakohde on sama ja ihmiset ovat usein jo entuudestaan tuttuja toisilleen.

Autoilun ja joukkoliikenteen yhdistäminen liityntäpysäköintiä käyttämällä on hyvä esimerkki liikennejärjestelmän tehokkaasta käytöstä. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi, mutta myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi, on parempi kulkea joukkoliikenteellä edes osa matkasta, jos vaihtoehtona on koko matkan kulkeminen henkilöautolla.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuusasioitakaan ei voida unohtaa autolla liikuttaessa. Janakkalan alueella liikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista 54 prosenttia on ollut liikenteessä autolla, joko kuljettajana (34 %) tai matkustaja (19 %). Lisäksi henkilöauto on useimmiten osallisena kävelijöiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden liikenneonnettomuuksissa. Henkilöauton kuljettajiin liittyviä yleisimpiä riskitekijöitä ovat mm. ylinopeus, alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, väsymys, tarkkaavaisuuden suuntautuminen muuhun kuin ajotehtävään – esimerkiksi matkapuhelimeen puhumiseen.