Liikenneturvallisuus

 

Janakkalan liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain keskimäärin 1 henkilö ja loukkaantuu 25 henkilöä. Janakkalan tieliikenneonnettomuuksissa kuoli yhteensä 8 henkilöä ja loukkaantui noin 330 henkilöä vuosina 2003–2014. Menehtyneistä kolme oli liikenteessä henkilöautolla ja kaksi moottoripyörällä. Jalankulkijoita kuoli kaksi ja pyöräilijöitä yksi. Loukkaantuneista yli 60 % oli liikkeellä henkilöautolla ja mopolla tai moottoripyörällä vajaa 20 %. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus loukkaantuneista oli noin 10 %. Liikenneonnettomuuksissa vuosina 2003–2014 loukkaantuneista ja kuolleista joka kolmas oli nuori (15–24-vuotias).

Liikenneonnettomuudet ovat usein monien yhteensattumien muodostamia tapahtumaketjuja, joiden taustalla on lukuisia liikkujaan itseensä, liikenneympäristöön, ajoneuvoon ja esimerkiksi keliolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset, tietopohja, osaaminen ja motivaatio turvallisille ja vastuullisille valinnoille liikenteessä. Yksilöiden vastuulla on päätäntävalta ja vastuunkanto omista liikkumisen valinnoistaan, kulkutavan valinnoista, ajoneuvojen turvallisuudesta, liikennesääntöjen noudattamisesta sekä tarjolla olevien turvavarusteiden käyttämisestä.