Kansa ken pimeydessä vaeltaa

Tieliikennelain mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan käytettävä asianmukaista heijastinta. Heijastimen käyttövelvoite koskettaa yhtälailla autoilijoita ja joukkoliikennematkustajia, jotka autosta tai bussista noustessaan muuttuvat jalankulkijoiksi. Myös pyöräilijöillä on velvollisuus huolehtia näkyvyydestään. Etu-, taka-, poljin- ja pinnaheijastimien lisäksi pyöräilijän tulee käyttää valoja hämärän ja pimeän aikaan tai kun näkyvyys on muuten huono. Pyöräilijöiden toivotaan tehostavan näkymistään myös heijastinliiveillä.

Heijastin pelastaisi henkiä

Liikennekuolemien syitä selvittävien tutkijalautakuntien arvioiden mukaan havaittavuuteen liittyviä taustariskejä liittyy valtakunnallisesti noin joka neljänteen hämärässä tai pimeällä tapahtuneeseen jalankulkijan ja pyöräilijän liikennekuolemaan. Tutkijalautakunnat ovat myös arvioineet, että vuosittain Suomessa säästyttäisiin heijastinta käyttämällä 3–5 jalankulkijakuolemalta.

Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on usein taipumus yliarvioida näkyvyytensä, koska he itse näkevät varsin hyvin pimeällä ja hämärässä liikkuvat autot. Taajama-alueilla katu- ja mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot heikentävät kuitenkin merkittävästi autoilijoiden mahdollisuuksia havaita tietä ylittäviä tai tien varressa liikkuvia kulkijoita. Erityisen hankalaksi tilanne muuttuu sateella ja tienpintojen ollessa märkiä. Myös huurtuneet ikkunat, likainen tai huonosti kuurasta puhdistettu tuulilasi sekä ajovalojen heikko kunto vaikeuttavat näkemistä.

Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 40 – 45 metrin päästä, kun taas heijastimella varustettu kulkija näkyy jo 100 – 200 metrin etäisyydeltä. Jos autoilija ajaa märällä tai lumisella kelillä 50 kilometrin tuntinopeudella, pysähtymiseen tarvitaan yli 40 metriä.

Mistä tunnistaa kunnollisen heijastimen?

Heijastimen näkyvyys varmennetaan mittaamalla muun muassa heijastimen kokonaisvalovoima ja pinta-ala. Myytävien heijastinten tulee täyttää tietyt vaatimukset ja olla CE-hyväksyttyjä. Tämä on syytä tarkistaa ennen ostopäätöksen tekoa. Kunnollisen heijastimen myyntipakkauksesta löytyvät ainakin seuraavat tiedot:

  • CE-merkintä
  • EN 13356
  • tyyppitarkastuksen suorittaneen tahon tiedot (esim.Työterveyslaitos)
  • käyttöohjeet
  • valmistaja

Heijastinliiviä hankkiessa tulee varmistaa, että myös ne ovat CE-hyväksytyt ja että niistä löytyy EN-merkintä.

Janakkalassa vain joka kolmas käyttää heijastinta

Janakkalan viisaan liikkumisen hankkeen yhteydessä suoritettiin heijastintarkkailuja syksyaikaan Turengin ja Tervakosken taajama-alueilla. Tarkkailun perusteella noin joka kolmas (32 %) janakkalalainen käyttää heijastinta. Myös pyörän valojen osalta tulos oli sama, eli noin kolmannes lasketusta pyöräilijöistä (viisi henkeä kuudestatoista) käytti pyörävaloa. Pyöräilykypärä löytyi kahdelta pyöräilijältä. Taajamien välillä ei ollut eroa, vaan tulokset olivat lähes identtiset.