Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaavoituksesta Janakkalassa vastaa teknisen toimialan maankäytön tulosalue. Kaavan hyväksyy valtuusto.

Lainvoimaiset yleiskaavat

Rantayleiskaavojen alueilla on voimassa lukuisia ranta-asemakaavoja, jotka ovat voimassa rantayleiskaavojen asemasta.

Janakkalan maankäytön rakennemalli 2030+

Rakennemallilla on tarkoitus ratkaista yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteet ja nykyisten kaavojen tarkistamistarpeet. Kunnan maankäytöllisen tahdon ilmaisevan rakennemallin esitystapa on strateginen ja ohjevuosi on 2030. Rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, mutta suunnitteluprosessin eri vaiheisiin varataan vuorovaikutusmahdollisuuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Rakennemallikartta
Rakennemallin selostus
Liitekartat