Tonttituotanto

Janakkalan maankäyttö ja kaavoitus tulosalue valmistelee vuosittain erilliset tonttituotanto-ohjelmat toimitila- ja asuntoalueiden suunnittelun pohjaksi. Tonttituotanto perustuu talousarviossa hyväksyttyyn ajoitukseen ja investointivaraukseen. Kaavasuunnittelusta kerrotaan tavoitteineen vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa. Tonttivaranto pyritään pitämään kysynnän yläpuolella ja monipuolisena kautta kuntarakenteen. Tämä takaa nopeat rakentamisen aloitukset ja tarpeisiin soveltuvan ratkaisun mahdollisimman monelle rakentajalle.

Kaavoituskatsaus 2019