Ilmakuva Harvialan kartanon tontista

Kiinteistöselvitys

Janakkalan kunta päivittää rakennustietoja ajan tasalle konsultilla (KPMG) teetettävällä kiinteistöselvityksellä. Kiinteistöselvitykseen ja sen tietopyyntökirjeeseen liittyvät yhteydenotot ja kysymykset sähköpostilla kiinteistoveroselvitys@janakkala.fi tai puhelimitse 010 202 4646.

Osalle kiinteistön omistajista on lähetetty tietopyyntökirje kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista. Kiinteistöillä näyttäisi olevan ilmakuvien perusteella rakennus tai rakennuksia, joiden vastinetta ei löydy kunnan rakennusrekisterissä, Verohallinnon kiinteistöverorekisterissä tai rakennuksen pinta-ala poikkeaa selvästi rekisterin pinta-alatiedosta. Kirjeessä on ohjeet, miten tiedot päivitetään. Päivitys kannattaa ilman muuta tehdä, sillä muuten tietojen päivitys joudutaan perustamaan ilmakuvaan, josta ei välttämättä selviä rakennusten todellinen luonne.

Päivityksen tiedot tallennetaan osoitteessa insight.kpmg.fi/lp=415 tai kiinteistoveroselvitys@janakkala.fi taikka puhelimitse 010 202 4646. Kunta ei kirjaa tietoja konsultin järjestelmään.