Paikkatieto

Paikkatietopalvelut huolehtivat kunnan kartoista, osoitteista, erilaisista kunnan omista maastomittaustehtävistä ja rakennusten merkinnästä rakennusluvan saannin yhteydessä. Teemme myös muita mittaustöitä ulkopuolisille, jos ne voidaan sovittaa muiden töiden aikatauluihin. Perimme niistä taksojemme mukaiset maksut käytetyn työajan ja matkan mukaan.

Meiltä voi tilata myös karttaotteita, lainhuutoja ja kiinteistörekisteriotteita. Perimme niistä taksojemme mukaiset maksut.

  • Karttojen käyttöoikeudet ym.: Marika Kolehmainen
  • Osoitetiedustelut: Marika Kolehmainen
  • Rakennusten merkintä: Lauri Korpinen
  • Muut mittaustyöt: Lauri Korpinen ja Marika Kolehmainen
  • Karttaotteet: Kaisu Lehtinen

Palveluista perittävät maksut