Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Rahittu, Hallakorpi ja Kirkonkylä.

Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2017 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kuumolasta (57 %), Kalpalinnasta (37 %) ja Matinvuoresta (6 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (44 %), Rahitusta (42 %) ja Hallakorvesta (14 %) ja Leppäkoski vain Rahitusta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,1…5,8 odH (0,56…1,00 mmol/l).