Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkoski, Hallakorpi ja Kirkonkylä.

Vuonna 2019 pumpatun veden määrä oli 1 113 893 m3. Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2019 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kuumolasta (49 %), Kalpalinnasta (47 %) ja Matinvuoresta (4 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (44 %), Leppäkoskelta (43 %) ja Hallakorvesta (13 %) ja Leppäkoski Leppäkoskelta ja Matinvuoresta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,1…6,0 odH (0,56…1,10 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on hyväksytty 4.9.2019. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.