Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkosken Rahittu, Hallakorpi ja Kirkonkylä.

Vuonna 2018 pumpatun veden määrä oli 1 187 144 m3. Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2018 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kuumolasta (58 %), Kalpalinnasta (39 %) ja Matinvuoresta (3 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (45 %), Rahitusta (42 %) ja Hallakorvesta (13 %) ja Leppäkoski vain Rahitusta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,1…5,8 odH (0,56…1,00 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on hyväksytty 4.9.2019. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.