Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkosken Rahittu, Hallakorpi ja Kirkonkylä.

Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2018 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kuumolasta (58 %), Kalpalinnasta (39 %) ja Matinvuoresta (3 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (45 %), Rahitusta (42 %) ja Hallakorvesta (13 %) ja Leppäkoski vain Rahitusta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,1…5,8 odH (0,56…1,00 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on tehty. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.