Veden tuotanto

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkoski, Hallakorpi ja Tarinmaa.

Vuonna 2021 pumpatun veden määrä oli 1 157 044 m3. Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2021 Turenki ja Kirkonkylä saivat vettä Kuumolasta (52 %), Kalpalinnasta (43 %) ja Matinvuoresta (5 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (56 %), Leppäkoskelta (29 %) ja Hallakorvesta (15 %) ja Leppäkoski Leppäkoskelta ja Matinvuoresta.

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 3,2…5,7 odH (0,56…1,00 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on hyväksytty 4.9.2019. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.