Toiminta-alueet

Janakkalan Vesi vastaa talousveden jakelusta ja viemäröinnistä toiminta-alueillaan.  Janakkalan Veden verkostoon liittyneitä kiinteistöjä on yli 3000.

Vesihuollon toiminta-alueen määrittäminen perustuu voimassaolevaan vesihuoltolakiin.  Talousveden jakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueet on esitetty Turengin, Kirkonkylän, Nuolialan, Tervakosken ja Leppäkosken toiminta-alueiden kartoissa.

Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus toiminta-alueensa vesihuollosta ja kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin.  Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain 11 § määrittämin perustein.

Omien toiminta-alueidensa lisäksi Janakkalan Vesi toimittaa vettä neljälle Janakkalassa olevalle vesiosuuskunnalle ja huolehtii näistä kolmen jätevesien käsittelyn.

Toiminta-aluekartat

Turenki, Harviala ja Rastikangas:

>>Turenki – talousveden toiminta-alue

>>Turenki – jäteveden toiminta-alue

>>Rastikangas – talousveden toiminta-alue

>>Rastikangas – jäteveden toiminta-alue

Kirkonkylä:

>>Kirkonkylä – talousveden toiminta-alue

>>Kirkonkylä – jäteveden toiminta-alue

Nuoliala:

>>Nuoliala – talousveden toiminta-alue

>>Nuoliala – jäteveden toiminta-alue

Tervakoski:

>>Tervakoski – talousveden toiminta-alue

>>Tervakoski – jäteveden toiminta-alue

Leppäkoski:

>>Leppakoski – talousveden toiminta-alue

>>Leppäkoski – jäteveden toiminta-alue