Omistajanvaihto

Ilmoitus kiinteistön omistajanvaihdosta tehdään asiakaspalveluun
puh 03 680 1339 / janakkalanvesi@janakkala.fi

Omistajan vaihtuessa tulee ilmoittaa:

• kiinteistön osoite ja uuden omistajan tiedot (nimet, henkilötunnukset / y-tunnus, puhelinnumero ja asukasmäärä)
• vanhan omistajan uusi osoite loppulaskua varten
• lukema vesimittarista omistajanvaihtopäivältä (vastuu lukeman ilmoittamisesta on kiinteistön myyjällä)

Janakkalan Vesi tekee liittymissopimuksen kiinteistön uuden omistajan kanssa. Liittymissopimus lähetetään postissa allekirjoitettavaksi kiinteistöön muuton jälkeen.