Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee pääasiassa kuntouttavassa luokassa. Yleisopetuksen oppilaat voivat hakeutua psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle tarvittaessa oma-aloitteisesti, opettajan ohjaamana tai oppilashuollon kautta. Huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä psykiatriseen sairaanhoitajaan. Työskentely on luottamuksellista.

Keskeisinä tehtävinä on koulunkäyntikykyyn vaikuttavien asioiden työstäminen nuoren, perheen ja yhteistyötahojen kanssa:

  • tunteiden tunnistamisen ja säätelyn taidot (ahdistus, paniikkioireet)
  • käyttäytymisen säätelyn taidot
  • vuorovaikutustaidot
  • sosiaaliset taidot/sosiaaliset suhteet
  • ongelmanratkaisutaidot
  • mielialaoireet
  • hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus

Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii konsultoivana työntekijänä koko kunnan alueella peruskouluissa.

Yhteydenotot puhelimitse 050 5208566, Wilma-viestillä tai sähköpostilla taneli.rantatorikka@janakkala.fi